Przydomowa oczyszczalnia – dobra inwestycja

Czy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków? Jak działa? Czy należy obawiać się wysokich kosztów eksploatacji? Rozwiewamy wątpliwości. Przydomowa oczyszczalnia jest bardzo dobrym rozwiązaniem, korzystnym zarówno dla naszych kieszeni, jak i dla środowiska.

Wielu właścicieli posesji, które nie są podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji zastanawia się, czy warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków. Pamiętajmy, że zanieczyszczone ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wody lub gruntu, dlatego też prędzej czy później staniemy przed decyzją o wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków. Rodzaj oczyszczalni uzależniony jest m.in. od norm prawnych, a co najważniejsze, warunków gruntowych. Wybór najlepszego modelu oczyszczalni zależy m.in. od liczby użytkowników w gospodarstwie domowym, rodzaju gruntu na działce, poziomu wód gruntowych czy też wielkości działki i jej ukształtowania. Oczyszczalnia wiąże się z większymi, początkowymi kosztami jej instalacji w porównaniu np. do szamba, jednak jest całkowicie darmowa w eksploatacji.

Ekologiczność to jedna z podstawowych zalety przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie są całkowicie bezpieczne dla środowiska, a zanieczyszczenia nie wydostają się na zewnątrz. Ponadto, dobrze sprawdzą się w każdych warunkach. Oczyszczalnię można wybudować na działce zarówno z wysokim poziomem wód gruntowych oraz położonej np. na glinie lub skałach.

 

Oczyszczalnia Biologiczna HABA RL dla 7 osób

Niskie koszty

Faza pozyskania materiałów oraz montażu w miejscu docelowym wiąże się z nieco większymi kosztami niż w przypadku szamba. Co ważne, całkowity koszt takiej oczyszczalni jest w dużej mierze uzależniony od jej rozmiarów, podyktowanych np. wspomnianą liczbą domowników czy też wielkością działki. Dodajmy jednak, że wydatki poniesione na budowę przydomowej oczyszczalni rekompensują praktycznie zerowe koszty eksploatacji. Jedyne wydatki, jakie mogą się wiązać z utrzymaniem oczyszczalni pochodzą z zakupów specjalnych, bakteryjnych preparatów i regularnego usuwania osadów (osad usuwa się średnio raz na dwa lata). Nie są to duże koszty w porównaniu z regularnym opróżnianiem szamba.

Normy prawne

Podczas montażu oczyszczalni należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, aby cały proces odbył się zgodnie z prawem. Budowa przydomowych oczyszczalni, których wydajność nie przekracza 7,5 m³ na dobę nie wymaga specjalnego pozwolenia na budowę, wystarczy jedynie zgłosić fakt jej instalacji odpowiedniemu organowi, najczęściej starostwu. Oczyszczalnia powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od ujęcia wody pitnej, natomiast jej elementy w minimum dwumetrowej odległości od granicy działki, na której znajduje się dom. Dodajmy, że oprócz uregulowań prawnych, każdy producent posiada indywidualne zalecenia związane z umiejscowieniem obiektów oczyszczalni. Według przepisów, przydomowe oczyszczalnie mogą być stosowane jedynie na tych działkach, które nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji. Oczyszczalni nie można natomiast montować m.in. na obszarach chronionych i narażonych na powodzie.

 

Na czym to polega?

Działanie przydomowej oczyszczalni oparte jest na dwóch etapach: mechanicznym oraz biologicznym. W pierwszej kolejności – etap mechaniczny – nierozpuszczone zanieczyszczenia zbierane są w tzw. osadniku gnilnym, gdzie podlegają fermentacji. Zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach rozkładają się na substancje rozpuszczalne oraz nierozpuszczalne w wodzie. Nierozpuszczalne – związki mineralne – opadają na dno. Proces ten trwa około 3 dni. Jeżeli ścieki zawierają duże ilości tłuszczów, niezbędnym będzie zainstalowanie separatora tłuszczu. Kolejny, drugi etap obejmuje tlenowe procesy biologiczne. Mikroorganizmy, głównie bakterie, usuwają rozpuszczone w wodzie substancje organiczne. Technologia oczyszczania definiuje również rodzaj oczyszczalni. Wyróżniamy oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, filtrem piaskowym lub filtrem gruntowo – roślinnym – te urządzenia wykorzystują złoże biologiczne. Istnieją również oczyszczalnie kompaktowe, które są produkowane fabrycznie. Należą do nich m.in. takie, które pracują w oparciu o technologię czynnego osadu, istnieją również modele, które łączą w sobie kilka opcji, tzw. oczyszczalnie hybrydowe. Najczęściej stosowane i zarazem najtańsze rozwiązanie to oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Jej działanie polega na ułożeniu drenażu na żwirowym podłożu. Po wstępnym oczyszczeniu, ścieki dostają się właśnie do drenażu, a następnie przez żwir, który dodatkowo je oczyszcza, spływają do gruntu. Oczyszczalnie z drenażem są zupełnie bezproblemowe w eksploatacji i najtańsze
z dostępnych na rynku modeli.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekologiczne, tanie w utrzymaniu, trwałe i bardzo szczelne, dzięki czemu nie wydzielają przykrych zapachów. Do ich największych zalet, należy ekologiczność oraz wspomniane, niskie koszty eksploatacji. Dodajmy, że koszty poniesione w związku z budową przydomowej oczyszczalni, zwracają się w przeciągu kilku lat.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Czy spotkaliście się już z terminem szara energia? Nie? Nie dziwi nas to, ponieważ jest to obecnie mało popularne zagadnienie, pomimo że jest bezpośrednio związane z szeroko rozumianą ekologią, która przecież w ostatnich latach jest na topie. Dziś budujemy ekologiczne domy, jeździmy ekologicznymi... więcej
Przepompownia ścieków - najważniejsze informacje zanim kupisz Co to jest przepompownia ścieków i do czego służy? Są miejsca, w których nie ma możliwości wykonania grawitacyjnej kanalizacji, ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu na działce lub różnego rodzaju występujące przeszkody... więcej
Od 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontynuuje program dopłat do nowych budynków energooszczędnych i pasywnych. Dzięki temu rozwiązaniu, w znaczny sposób obniżane jest zużycie energii, na co zwraca uwagę przede wszystkim Unia Europejska. Program dopłat dotyczy osób... więcej