Przepompownie ścieków i zbiorniki

Niezawodne przepompownie ścieków bytowych oraz wód opadowych.

Solidna, polska produkcja.