Schemat budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Schematy różnych rodzajów oczyszczalni przydomowych

Pierwszymi oczyszczalniami przydomowymi, jakie zaczęto montować przy budynkach jednorodzinnych, były oczyszczalnie drenażowe (tzw. "drenażówki"), składające się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Obecnie oczyszczalnie drenażowe powoli odchodzą do przeszłości i są zastępowane przez oczyszczalnie biologiczne - znacznie efektywniejsze i bardziej przyjazne środowisku. Istnieje jeszcze trzeci rodzaj oczyszczalni, tzw. oczyszczalnie hydrobotaniczne, czyli roślinne. Poniżej przedstawiamy schematy budowy przykładowej oczyszczalni dla każdej z tych technologii. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie najpopularniejsze są przydomowe oczyszczalnie ścieków typu drugiego, czyli biologiczne.

 

Oczyszczalnia drenażowa - schemat:

Ten typ oczyszczalni do Polski na szerszą skalę trafił na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Były one wówczas reklamowane jako bezobsługowe, choć nie do końca okazało się to prawdą, ponieważ skutkiem owej "bezobsługowości" jest relatywnie szybkie zamulanie się drenażu rozsączającego i brak odpływu ścieków.

Ogólny schemat budowy oczyszczalni drenażowej wygląda następująco:

Schemat budowy oczyszczalni drenażowej

Na początku znajduje osadnik gnilny, do którego trafiają ścieki bytowe z budynku. Za osadnikiem znajduje się drenaż rozsączający, który odbiera wstępnie podczyszczone ścieki. Powierzchnia drenażu zależy od dobowej ilości ścieków trafiających do oczyszczalni, co w dużej mierze wynika z liczby użytkowników oczyszczalni. Alternatywą dla drenażu może być studnia chłonna, choć wymaga ona bardzo dobrze przepuszczalnego podłoża (zalecana frakcja kamienista). Instalacja oczyszczalni przydomowej powinna być wykonana zgodnie ze schematem, aby uniknąć niepotrzebnych napraw i dodatkowych kosztów.

Oczyszczalnia biologiczna - schemat:

Właściwie do końca ubiegłego stulecia oczyszczalnie biologiczne nie były zbyt często stosowane w budynkach jednorodzinnych. W tamtym czasie ta technologia nie była jeszcze wystarczająco dopracowana, a koszty produkcji były zbyt wysokie - przez to nie każdego było na nią stać i uciekano w prostsze i tańsze oczyszczalnie drenażowe. Jednakże w ostatnich latach wymogi dotyczące jakości oczyszczonych ścieków spowodowały zdecydowany rozwój i udoskonalenie technologii biologicznych oczyszczalni przydomowych. Ze względu na zwiększoną skalę produkcji, ich ceny również uległy obniżeniu, co spotkało się z entuzjazmem rynku.

Ogólny schemat budowy oczyszczalni biolgicznej wygląda następująco:

Schemat budowy przydomowej oczyszczalni biologicznej

Powyższy schemat dotyczy przykładowej oczyszczalni biologicznej Bio Easy Flow. Na początku mamy zbiornik z układem napowietrzania, w którym zachodzą procesy tlenowego oczyszczania ścieków. Następnie oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, którym może być np. system nawadniania roślin ozdobnych, studnia chłonna lub tunele rozsączające w ziemi.

Oczyszczalnia hydrofitowa - schemat:

Hydrofitowa (czyli roślinna) oczyszczalnia ścieków to gruntowo-korzeniowa metoda usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych, w której główną role odgrywają rośliny. Z omawianych trzech technologii oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych, oczyszczalnie hydrobotaniczne są zdecydowanie najrzadziej spotykane. Więcej na temat tej technologii możesz przeczytać w tym artykule: oczyszczalnie hydrobotaniczne.

Ogólny schemat budowy oczyszczalni hydrofitowej wygląda następująco:

Schemat budowy oczyszczalni hydrofitowej

fot. e-instalacje.pl

Oczyszczalnie hydrofitowe zbudowane są z osadnika gnilnego i filtra gruntowo-roślinnego. Przy pomocy specjalnego drenażu rozsączającego ścieki są równomiernie aplikowane do gruntu, który osadzony jest roślinnością. Jednak nie może to być przypadkowa roślinność, lecz właściwie dobrane gatunki roślin, dostosowane do specyficznych warunków i funkcji oczyszczającej, którą mają spełniać.

Jak widać, oczyszczalnia przydomowa i jej schemat budowy mogą się różnić między sobą w zależności od wybranej technologii. Pewne elementy są jednak niezmienne, np. system oczyszczania ścieków i system odbioru oczyszczonych ścieków. Dzięki coraz bardziej udoskonalonej technologii oczyszczania, zwiększają się możliwości zagospodarowania ścieków po oczyszczeniu. O ile w przypadku oczyszczalni drenażowych te możliwości są silnie ograniczone (głównie ze względu na niską efektywność oczyszczania i bardziej złożony montaż), o tyle w przypadku oczyszczalni biologicznych pojawiają się nowe możliwości związane np. z nawadnianiem ogrodu. Przykładowym rozwiązaniem w tym zakresie jest system zraszania Green Shower.

Powyżej znajdują się schematy przydomowych oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku komunalnych oczyszczalni ścieków czy też oczyszczania ścieków przemysłowych. Schemat oczyszczalni ścieków przemysłowych musi uwzględniać również elementy związane z neutralizacją ścieków procesowych, mających zupełnie inną charakterystykę niż ścieki bytowe, jeśli chodzi o ładunek biologiczny, odczyn pH, toksyczność itd.

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Każda gospodyni domowa wie, że dobry płyn do mycia naczyń pozwala szybko i skutecznie uporać się z tłustymi plamami oraz wszelkimi innymi zanieczyszczeniami zalegającymi na powierzchni naczyń i sztućców. Jak znaleźć taki płyn? Z pozoru wydaje się to bardzo proste. Wystarczy wybrać się do... więcej
Aby dodatkowo podnieść skuteczność oczyszczania i wydłużyć żywotność naszej przydomowej oczyszczalni ścieków, warto wyposażyć się w bakterie do szamba, dzięki którym następuje rozpad i degradacja szkodliwych substancji. Preparaty stosowane w przydomowych oczyszczalniach mają zastosowanie zarówno na... więcej
Separator to specjalistyczne urządzenie służące do oddzielania tłuszczy od reszty ścieków, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska musi znajdować się we wszystkich miejscach generujących ponadprzeciętną ilość tłuszczy. Rozporządzenie bezpośrednio dotyczy obiektów gastronomicznych,... więcej