Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Na co zwrócić uwagę przy montażu przydomowej oczyszczalni ścieków

Regularnie trafiają do nas pytania o to, jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków, jak wygląda montaż oczyszczalni biologicznej. Niektórzy klienci pytają o montaż szamba ekologicznego, mając na myśli przydomową oczyszczalnię ścieków.
W tym artykule chcemy się podzielić naszym doświadczeniem dotyczącym montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, największy nacisk kładąc na oczyszczalnie biologiczne , ponieważ to właśnie one są obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem - znacznie skuteczniejszym, wygodniejszym i praktyczniejszym niż tzw. "drenażówki".

Pierwszym etapem jest właściwe przygotowanie terenu, na którym będzie odbywał się montaż. Należy zadbać o usunięcie wszelkich zbędnych przedmiotów i zabezpieczyć wszelkie delikatne elementy otoczenia (np. rośliny, elementy małej architektury), które są "nieruszalne", a mogłyby ulec zniszczeniu przy braku należytej uwagi.
Warto też wyraźnie oznaczyć przebieg istniejących mediów (kable, rury itp.), aby nie doszło do ich uszkodzenia w trakcie prac ziemnych.
Teren nad oczyszczalnią należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić najechanie na zbiorniki wszelkich pojazdów. Jeżeli trwają inne prace budowlane lub terenowe, zabezpieczenie powinno stanowić widoczne i trwałe ogrodzenie.
Właściwe przeprowadzenie tego kroku  uchroni nas przed niepotrzebnymi szkodami i dodatkowymi pracami w trakcie samego montażu.

Montaż oczyszczalni biologicznej - jak zamontować oczyszczalnię biologiczną

Rys. 1: Brygada montażowa przygotowuje wykop pod montaż oczyszczalni przydomowej

Montaż zbiornika oczyszczalni biologicznej - wskazówki do zrobienia wykopu

Po wykonaniu wykopu należy na dnie umieścić warstwę 20 cm piasku i zagęścić. Następnie umieścić w wykopie zbiornik/zbiorniki i wypoziomować. Należy sprawdzić położenie (wysokości) otworów przyłączeniowych, a następnie zalać wodą do poziomu 30 cm od dna.

Zbiorniki zasypywać piaskiem w warstwach po 30 cm i zagęszczać wodą. Nie należy stosować zagęszczania mechanicznego ze względu na możliwość uszkodzenia zbiornika. Po każdorazowym ułożeniu kolejnej warstwy należy uzupełniać poziom wody w zbiornikach o kolejne 30 cm.

Po zasypaniu zbiorników ustabilizować i zasypać rury przyłączeniowe. Rury należy układać zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, zachowując odpowiednie poziomy spadów, aby uniknąć zatorów w rurach. Długość nadbudowy oczyszczalni należy dobrać odpowiednio do głębokości posadowienia zbiornika.

Generalną zasadą jest zapewnienie zbiornikom stabilności statycznej odpornej na działanie wód gruntowych i ruchy gruntu. Prawidłowy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków powinien to uwzględniać.

W przypadku występowania wód gruntowych na poziomie wyższym niż 50cm od dna zbiornika, należy wykonać obsybkę betonową o odpowiedniej szerokości warstwy (około 20cm powinno wystarczyć). W czasie montażu należy obniżyć poziom wód gruntowych do 30 cm poniżej dna wykopu.

Montaż szamba ekologicznego

Jak zamontować oczyszczalnie przydomową

Rys. 2 i 3: Posadownienie zbiornika w wykopie i przysypanie go.

Po montażu

Teren nad zbiornikiem należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić najechanie na zbiornik wszelkich pojazdów. Jeżeli trwają inne prace budowlane lub terenowe, zabezpieczenie
powinno stanowić widoczne i trwałe ogrodzenie. Teren, o którym mowa powinien być szerszy o przynajmniej metr od poziomego rzutu zbiornika.

Obecnie najpopularniejszymi oczyszczalniami przydomowymi są oczyszczalnie biologiczne. Generalnie montaż oczyszczalni biologicznej jest znacznie prostszy niż montaż oczyszczalni drenażowej, ponieważ ta druga wymaga dodatkowo wykonania drenażu, którego żywotność zwykle wynosi od kilku do kilkunastu lat.

Ogólna wskazówka: Przed przystąpieniem do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przygotuj sobie listę kontrolną zawierającą wszystkie punkty, na które należy zwrócić uwagę - dzięki temu niczego nie pominiesz!

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące montażu oczyszczalni lub jej eksploatacji, to odezwij się do nas - tutaj znajdziesz namiary.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Wiele osób nie decyduje się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków ze względu na koszty, które są większe niż w przypadku tradycyjnego szamba.  W jednym z naszych artykułów, w którym porównywaliśmy koszty montażu i eksploatacji tradycyjnego szamba oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Choć... więcej
Od wielu lat przemysł jest utożsamiany z działalnością, która nie sprzyja otaczającemu nas światu. Obwiniany jest za wycieki chemikaliów do pobliskich akwenów, zanieczyszczenia powietrza oraz skażenia gleby. Jest w tym wiele prawdy, ponieważ na przestrzeni lat zdarzały się katastrofy ekologiczne,... więcej
Każdego roku wiele tysięcy litrów wody deszczowej, zamiast ekologicznie nawadniać grządki czy zasilać oczka wodne, spływa do kanalizacji lub zatrzymuje się na wiele tygodni w ogromnych kałużach wody. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że deszczówka może zawierać mikroorganizmy oraz rozmaite... więcej