Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Na co zwrócić uwagę przy montażu przydomowej oczyszczalni ścieków

Regularnie trafiają do nas pytania o to, jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków, jak wygląda montaż oczyszczalni biologicznej. Niektórzy klienci pytają o montaż szamba ekologicznego, mając na myśli przydomową oczyszczalnię ścieków.
W tym artykule chcemy się podzielić naszym doświadczeniem dotyczącym montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, największy nacisk kładąc na oczyszczalnie biologiczne , ponieważ to właśnie one są obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem - znacznie skuteczniejszym, wygodniejszym i praktyczniejszym niż tzw. "drenażówki".

Pierwszym etapem jest właściwe przygotowanie terenu, na którym będzie odbywał się montaż. Należy zadbać o usunięcie wszelkich zbędnych przedmiotów i zabezpieczyć wszelkie delikatne elementy otoczenia (np. rośliny, elementy małej architektury), które są "nieruszalne", a mogłyby ulec zniszczeniu przy braku należytej uwagi.
Warto też wyraźnie oznaczyć przebieg istniejących mediów (kable, rury itp.), aby nie doszło do ich uszkodzenia w trakcie prac ziemnych.
Teren nad oczyszczalnią należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić najechanie na zbiorniki wszelkich pojazdów. Jeżeli trwają inne prace budowlane lub terenowe, zabezpieczenie powinno stanowić widoczne i trwałe ogrodzenie.
Właściwe przeprowadzenie tego kroku  uchroni nas przed niepotrzebnymi szkodami i dodatkowymi pracami w trakcie samego montażu.

Montaż oczyszczalni biologicznej - jak zamontować oczyszczalnię biologiczną

Rys. 1: Brygada montażowa przygotowuje wykop pod montaż oczyszczalni przydomowej

Montaż zbiornika oczyszczalni biologicznej - wskazówki do zrobienia wykopu

Po wykonaniu wykopu należy na dnie umieścić warstwę 20 cm piasku i zagęścić. Następnie umieścić w wykopie zbiornik/zbiorniki i wypoziomować. Należy sprawdzić położenie (wysokości) otworów przyłączeniowych, a następnie zalać wodą do poziomu 30 cm od dna.

Zbiorniki zasypywać piaskiem w warstwach po 30 cm i zagęszczać wodą. Nie należy stosować zagęszczania mechanicznego ze względu na możliwość uszkodzenia zbiornika. Po każdorazowym ułożeniu kolejnej warstwy należy uzupełniać poziom wody w zbiornikach o kolejne 30 cm.

Po zasypaniu zbiorników ustabilizować i zasypać rury przyłączeniowe. Rury należy układać zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, zachowując odpowiednie poziomy spadów, aby uniknąć zatorów w rurach. Długość nadbudowy oczyszczalni należy dobrać odpowiednio do głębokości posadowienia zbiornika.

Generalną zasadą jest zapewnienie zbiornikom stabilności statycznej odpornej na działanie wód gruntowych i ruchy gruntu. Prawidłowy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków powinien to uwzględniać.

W przypadku występowania wód gruntowych na poziomie wyższym niż 50cm od dna zbiornika, należy wykonać obsybkę betonową o odpowiedniej szerokości warstwy (około 20cm powinno wystarczyć). W czasie montażu należy obniżyć poziom wód gruntowych do 30 cm poniżej dna wykopu.

Montaż szamba ekologicznego

Jak zamontować oczyszczalnie przydomową

Rys. 2 i 3: Posadownienie zbiornika w wykopie i przysypanie go.

Po montażu

Teren nad zbiornikiem należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić najechanie na zbiornik wszelkich pojazdów. Jeżeli trwają inne prace budowlane lub terenowe, zabezpieczenie
powinno stanowić widoczne i trwałe ogrodzenie. Teren, o którym mowa powinien być szerszy o przynajmniej metr od poziomego rzutu zbiornika.

Obecnie najpopularniejszymi oczyszczalniami przydomowymi są oczyszczalnie biologiczne. Generalnie montaż oczyszczalni biologicznej jest znacznie prostszy niż montaż oczyszczalni drenażowej, ponieważ ta druga wymaga dodatkowo wykonania drenażu, którego żywotność zwykle wynosi od kilku do kilkunastu lat.

Ogólna wskazówka: Przed przystąpieniem do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przygotuj sobie listę kontrolną zawierającą wszystkie punkty, na które należy zwrócić uwagę - dzięki temu niczego nie pominiesz!

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące montażu oczyszczalni lub jej eksploatacji, to odezwij się do nas - tutaj znajdziesz namiary.

Ile kosztuje montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?

Cena montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od rodzaju urządzenia oczyszczającego, złożoności systemu rozsączania oraz zakresu prac dodatkowych. W najprostszych warunkach cena montażu w 2022 może zaczynać się od około 3000 zł i rosnąć wraz z zakresem prac dodatkowych.

Im więcej zbiorników ma oczyszczalnia, tym gorzej z punktu widzenia montażu, ponieważ oznacza to więcej komplikacji i większe koszty robocizny. Najwygodniejsze i bezpieczne w montażu są oczyszczalnie kompaktowe, w których procesy oczyszczania zachodzą w jednym zbiorniku.

Kolejnym elementem wpływającym na koszt montażu jest rozsączanie. W skrócie: im więcej wykopów trzeba robić pod rozsączanie, tym większy jego koszt. Najdroższe i najbardziej czasochłonne są rozwiązania z drenażami podziemnymi, ponieważ wykop takiego drenażu wymaga przerzucenia dużych ilości ziemi - nie wspominając o należytym przygotowaniu złoża rozsączającego.

Na drugim biegunie znajdują się systemy rozsączania napowierzchniowego GRENN SHOWER oferowane przez HABA, których montaż jest nieinwazyjny, prosty i szybki - tym samym koszty montażowe są znacznie niższe.

Ostatnim elementem wpływającym na cenę montażu oczyszczalni są prace dodatkowe, takie jak np. przygotowanie terenu pod montaż (usunięcie gruzu, śmieci lub innych przeszkód), nieprzewidziane prace koparkowe, równanie działki, usunięcie nadmiaru wody gruntowej itd.

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Ścieki są jednym z produktów ubocznych generowanych przez gospodarstwa domowe. Przeciętny Polak wytwarza rocznie aż 332 kilogramy odpadów komunalnych, które następnie trafiają na składowiska. Choć jest to wartość znacznie niższa od średniej unijnej, to jednak nie możemy się określać mianem zielonej... więcej
Jeżeli w minimalnym stopniu interesujecie się budownictwem mieszkaniowym, powinniście wiedzieć, że na przestrzeni kilku ostatnich lat zaczęły zmieniać się trendy. Dziś coraz więcej osób planujących budowę domu rezygnuje z klasycznego budownictwa, które bazuje na cegłach i materiałach betonowych na... więcej
Coraz więcej osób na terenie swoich posesji oraz gospodarstw domowych wdraża rozwiązania, które przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia kwot pojawiających się na rachunkach za podstawowe media, ale również mają istotny wpływ na ochronę otaczającego nas środowiska. Obecnie największą... więcej