Charytatywnie

Jesteśmy założycielem oraz od wielu lat nieodłącznym partnerem Motocyklowego Stowarzyszenia pomocy Polakom za granicą Wschód-Zachód im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

Misja Stowarzyszenia:

Wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

  • ułatwianie dostępu do polskiej oświaty i kultury
  • integrowanie Polaków ze Wschodu i Zachodu

Nie tylko ten kraj w którym żyjecie Ojczyzną Waszą się zowie. Jest jeszcze druga Ojczyzna na świecie, co w polskiej mieści się mowie.

Zapraszamy na:

www.wschod-zachod.org.pl

Strona facebook Stowarzyszenia