Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

W ofercie firmy HABA znajdują się większe oczyszczalnie do 1tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców) przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie wiosek lub małych miast, a w szczególności: z  budynków  wielorodzinnych  i socjalnych,  osiedli,  szkół,  hoteli,  gastronomii  oraz  ścieków  o podwyższonych ładunkach zanieczyszczeń m.in. dla masarni, zakładów mleczarskich i innych zakładów  przemysłowych  o  nietypowych parametrach ścieków.

Dzięki  naszej  wiedzy  oraz  wieloletniemu  doświadczeniu,  jesteśmy  w  stanie  zaoferować  Państwu oczyszczalnię  dla  większej  liczby  osób  oraz  o  nietypowej  lokalizacji.  Oferujemy  kompleksową  obsługę obejmującą:

 • doradztwo techniczne przy doborze odpowiedniej oczyszczalni
 • projekt oraz dokumentację niezbędną do zgłoszenia inwestycji
 • dostawę urządzeń na terenie całego kraju
 • doświadczoną ekipę montażową
 • serwis oczyszczalni wykonywany przez specjalistów

Przez wiele lat naszej działalności zrealizowaliśmy wiele projektów dotyczących budowy, rozbudowy oraz modernizacji  już  istniejącej  oczyszczalni  ścieków.  Z  każdej  naszej  realizacji  jesteśmy  niezwykle  dumni, a zadowolenie naszych Klientów dostarcza nam najwięcej satysfakcji.

Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

Gdzie montujemy większe oczyszczalnie ścieków?

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne HABA przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z budynków:

 • szkół i placówek oświatowych
 • zajazdów i pensjonatów
 • firm i biurowców
 • restauracji, barów i stołówek
 • hoteli, moteli i małych osiedli

Oczyszczalnie ścieków dla hotelu, osiedli, zakładów pracy, zajazdów, restauracji

Czy modernizujemy również istniejące zbiorniki bezodpływowe na oczyszczalnię biologiczną?

Tak, dokonujemy modernizacji, czyli przeróbki szamba na oczyszczalnie biologiczne zintegrowane z systemem nawadniania ogrodu Green Shower.

Zasada działania większej oczyszczalni ścieków

Biologiczne  oczyszczanie  ścieków  w  oczyszczalni  pracującej  w tej technologii  odbywa  się  etapowo  w  kolejnych  komorach  reaktora. Poszczególne komory różnią się między sobą ładunkami dopływających zanieczyszczeń.  Wytwarzają  się  tam  odmienne  warunki  rozwoju mikroorganizmów,  dzięki  czemu  oczyszczalnia  uzyskuje  szczególnie wysokie  efekty  redukcji  zanieczyszczeń  przy  zmniejszonej  ilości powstawania osadów nadmiernych, co zmniejsza częstotliwość opróżniania osadnika oczyszczalni.
Procesy  dopływu,  natleniania  i  odpływu  ścieków  oczyszczonych kontrolowane  są  przez  nowoczesne  sterowanie  pozwalające  na optymalizację  pracy  oczyszczalni.  Odpowiednio  dobrane  wydajności napowietrzania  poszczególnych  komór  oraz  objętość  dodatkowych nośników biomasy zapewniają stabilną pracę oczyszczalni.

 

Przykładowy schemat

Schemat oczyszczalni ścieków dla hotelu, restauracji, budynku wielorodzinnego, gastronomii

Zalety:Większe oczyszczalnie ścieków - przykład dla hoteli, restauracji, zakładów pracy, osiedli jednorodzinnych

 • prawidłowa praca oczyszczalni niezależnie od warunków wodno  gruntowych  (ciśnieniowy  wypływ  ścieków oczyszczonych na dowolnej wysokości)
 • stosunkowo  bardzo  mała  ilość  miejsca  potrzebna  pod budowę oczyszczalni - łatwiejsze dopasowanie do wymaganych przepisami odległości montażowych
 • niezawodna  i  łatwa  w  obsłudze  elektronika  (zapewnia optymalną  pracę  przy  zróżnicowanym  dopływie ścieków),  niezależne  sterowanie  każdego  reaktora zmniejsza ryzyko przestojów w razie awarii
 • bardzo wysoka jakość ścieków oczyszczonych
 • o c z y s z c z a l n i a   w y k o n a n a   w   z b i o r n i k a c h dwupłaszczowych  z  PEHD  (możliwość  wykonania oczyszczalni  w  jednym  kompaktowym  zbiorniku  lub  w dwóch niezależnych zbiornikach)
 • w  zależności  od  modelu  możliwość  pracy  w równomiernych cyklach lub do zapełnienia oczyszczalni
 • dozowanie ścieków surowych z osadnika
 • opcjonalnie  możliwość  dodania  systemu  dozowania koagulantu Ecopax

 

Wybrane realizacje większych oczyszczalni HABA:

Oczyszczalnia dla zakładu produkcyjnego (branża stolarska) - 300 pracowników

Wyzwania:

 • całodobwa praca firmy
 • bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń (w szczególności azotu)
 • brak typowego odbiornika ścieków (konieczność zagospodarowania przyrodniczego ścieków oczyszczonych)
 • umiejscowienie oczyszczalni wymagające zupełnego wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów

Oczyszczalnia ścieków dla zakładu firmy produkcyjnej na 300 osób

Oczyszczalnia dla hotelu z salą bankietową na 200 osób

Wyzwania:

 • nierównomierny dopływ ścieków
 • 2 razy w tygodniu imprezy okolicznościowe na 200 osób
 • umiejscowienie oczyszczalni w bliskiej odległości od tarasu dla gości (bezwzględna konieczność wyeliminowania przykrych zapachów i wkomponowania oczyszczalni w otoczenie)

Oczyszczalnia ścieków dla hotelu sali bankietowej na 200 osób

Oczyszczalnia została idealnie zakamuflowana, a dzięki bezzapachowej technologii, goście przebywający w pobliżu nawet nie wiedzą, że tu jest oczyszczalnia!

Wykonaliśmy też wiele innych realizacji większych oczyszczalni:

 • rozbudowa istniejącej oczyszczalni przy Hotelu w Kotlinie Kłodzkiej dla 150 RLM
 • moduł biologiczny dla zakładu opiekuńczo-pielegnacyjnego dla 55 RLM
 • oczyszczalnia SBR Turbo+  dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych dla 50 RLM
 • oczyszczalnia SBR 40 dla bloku mieszkalnego  dla 40 RLM
 • oczyszczalnia biologiczna SBR Primo dla firmy produkującej meble z drewna dla 300 pracowników
 • wielostopniowa oczyszczalnia MBBR Turbo dla pensjonatu dla 30RLM
 • oczyszczalnia dla domu seniora i centrum rehabilitacji dla 90 RLM
 • oczyszczalnia SBR Turbo+ dla zespołu klasztornego dla 30 RLM
 • oczyszczalnia SBR Turbo+ 100 dla ośrodka wczasowego dla 100 RLM
 • oczyszczalnia ze złożem zraszanym dla wsi Dobra dla 150 RLM
 • moduł SBR dla osiedla mieszkaniowego w Nekli dla 150 RLM

 

Praca doceniona przez Klientów:

Referencje dla HABA producenta przydomowych oczyszczalni ściekó

Zapytaj o oczyszczalnię dla siebie:

tel.: 508 162 423, 519 050 549

e-mail: poczta@haba.pl

 

Współpracujemy z ośrodkami Akademickimi - m.in. Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Przeczytaj poniższe opinie:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski"Kluczem  do  sukcesu  w  każdej  dziedzinie  jest człowiek. Sądzę, że kluczem do sukcesu firmy Haba jest jej założyciel Rafał Lusina, który już na samym początku oparł ją na solidnym fundamencie nauki, kreatywności i wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników. Takie podejście szybko  zaowocowało  współpracą  z  zespołem Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod moim przewodnictwem. Efektem wspólnych działań są liczne udoskonalenia technologii oczyszczania ścieków, m. in. koryta infiltracyjne, złoża fluidalne, nowe konstrukcje osadników gnilnych, filtry włókninowe do ścieków, optymalizacja  pracy  złóż  zraszanych,  czy  też  systemy  oczyszczania ścieków mleczarskich. Zaprezentowaną przeze mnie na seminarium  w  Bucharzewie  austriacką  ideę  napowietrzania osadnika gnilnego, zespół HABA przetestował na własnej prototypowej  oczyszczalni, która  w  ten  sposób  stała  się  bezza-pachowym sekwencyjnym reaktorem biologicznym o nazwie BIO EASY FLOW.
Mam  dużą  satysfakcję,  że  należę  do  grona  współpracowników i konsultantów Rafała Lusiny, od ponad dwudziestu lat. Wspólnie mogliśmy przetestować wiele nowatorskich rozwiązań, aby móc zaproponować  nabywcom  przydomowych  oczyszczalni  ścieków sprawdzone,  konkurencyjne  instalacje.  Mam  nadzieję, że  firma Haba będzie się dalej rozwijać w podobny sposób i utrzyma wiodącą pozycję na krajowym rynku, z korzyścią dla ludzi i środowiska."

Prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, Dr inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk"Dla naukowców z Politechniki Poznańskiej HABA RL jest przede wszystkim solidnym partnerem w opracowywaniu  i  doskonaleniu  nowych technologii oczyszczania ścieków. Jednym z owoców tej współpracy  jest  opracowanie separatora  wirowego  przez  zespół naukowy  pod  przewodnictwem dra hab. inż. Marka Ochowiaka, prof. PP. Ponadto HABA RL dostarczyła Uczelni urządzenia do celów naukowych, na których prowadzone są badania niezbędne do doskonalenia technologii oczyszczania ścieków. Kolejnym  obszarem  współpracy  z  firmą  są  badania  terenowe oczyszczalni BIO EASY FLOW, które w połączeniu z wiedzą ekspercką naukowców, pozwolą stworzyć praktyczny poradnik poświęcony dobrym praktykom przy użytkowaniu oczyszczalni ścieków. Prowadzone  wspólnie  działania  przyczyniają  się  do  edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej użytkowników oczyszczalni ścieków oraz wypracowania optymalnych standardów obsługi tych urządzeń."

Dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, Dr inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk,
Politechnika Poznańska