Jak założyć przydomową oczyszczalnię?

Choć przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie tylko doskonałe rozwiązanie dla środowiska i naszych finansów, to wiele osób zastanawia się w jaki sposób przygotować się do jej budowy.

Myśląc o czyszczalni należy pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, oczyszczalnia, której przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na dobę nie wymaga od nas tego, abyśmy starali się o pozwolenie na budowę. Należy jednak zgłosić chęć jej montażu staroście w wydziale architektury i budownictwa. W urzędowym formularzu powinny znaleźć się informacje o:

  • zakresie i sposobie wykonywania prac budowlanych,
  • rodzaju oczyszczalni
  • wydajności
  • ilości wytwarzanych ścieków
  • terminie rozpoczęcia budowy oczyszczalni

jghghg

Poza tym osoby, które zdecydują się na budowę oczyszczalni muszą dostarczyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rysunek, który przedstawia budynek oraz oczyszczalnię oraz odległość w jakiej znajduje się on od innych budynków. Wymagane są również opinie i pozwolenia na przykład inspektora ochrony środowiska.

W sytuacji gdy przepustowość przekracza 7,5 m3 na dobę, należy kierować się przepisami ustawy, które mówią o konieczności wykonania dokumentacji projektowej. Czasami również należy uzyskać Pozwolenie Wodnoprawnego.

 

fot. .edie.net

fot.edie.net

jghghg

Gdzie można budować oczyszczalnię? 

Choć oczyszczalnie można budować przy własnym domu bądź budynku biurowym należy pamiętać o określonych warunkach, które musi spełniać teren, na którym oczyszczalnia ma powstać. Po pierwsze, właściciele działek, które są skanalizowane będą musieli przyłączyć się do już istniejącej sieci kanalizacyjnej i nie dostaną zgody na budowę. Nie można budować oczyszczalni na terenach, które są zagrożone powodzią lub są zalewane regularnie wodami opadowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, oczyszczalnię można budować tylko wtedy gdy wprowadzi się system wentylacji pionu kanalizacyjnego.

 

fot. .budujemydom.pl

fot. .budujemydom.pl

W powyższej tabeli uwzględniono minimalne odległości oczyszczalni od poszczególnych obiektów na terenie posesji.

jghghg

Rodzaj oczyszczalni

W formularzu dostarczanym staroście musi zostać zawarta informacja na temat rodzaju oczyszczalni jaką planujemy wybudować. Przy wyborze oczyszczalni należy kierować się przede wszystkim:

  • liczbą osób mieszkających czy korzystających z budynku
  • wielkość działki
  • rodzaj gruntu
  • poziom wód gruntowych
  • docelowe miejsce odprowadzania ścieków

 

Na naszym blogu możecie znaleźć również informacje na temat biologicznych i ekologicznych oczyszczalni, które również zależą od indywidualnych potrzeb właścicieli danego obiektu.

Choć może się wydawać, że budowa oczyszczalni ścieków wiąże się z wieloma formalnościami i podjęciem decyzji dotyczących wyboru określonego rodzaju oczyszczania ścieków, to jej późniejsze użytkowanie i eksploatacja nie sprawiają ich właścicielom wielu problemów.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Aby dodatkowo podnieść skuteczność oczyszczania i wydłużyć żywotność naszej przydomowej oczyszczalni ścieków, warto wyposażyć się w bakterie do szamba, dzięki którym następuje rozpad i degradacja szkodliwych substancji. Preparaty stosowane w przydomowych oczyszczalniach mają zastosowanie zarówno na... więcej
Na montaż oczyszczalni ścieków decydują się nie tylko właściciele prywatnych domów, ale także biur, firm czy przedsiębiorstw spożywczych. jghghg Zakłady przemysłowe, czy duże firmy, które produkują znaczne ilości ścieków muszą pamiętać o ich prawidłowym odprowadzaniu. Czym są ścieki, które nie... więcej
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem nie tylko skutecznym, ale również bardzo wygodnym i funkcjonalnym. Dzięki niej możliwe jest usuwanie ścieków na terenach, które są pozbawione stałego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Zakup przydomowej oczyszczalni jest opłacalną inwestycją,... więcej
Liczne problemy i poniesione koszty związane z naprawami to nie jedyny powód, dla którego powinniśmy dbać o rury kanalizacyjne – zachęcić nas powinno również do tego polskie prawo. Nie każdy o tym wie, ale użytkowanie instalacji jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i... więcej
Do końca ubiegłego stulecia oczyszczalnie biologiczne niezbyt często były stosowane w budynkach jednorodzinnych. Wynikało to z ich niedoskonałości i wysokich kosztów produkcji, a tym samym sprzedaży. W ostatnich latach wymogi odnośnie jakości oczyszczonych ścieków spowodowały znaczny rozwój i... więcej