Jak założyć przydomową oczyszczalnię?

Choć przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie tylko doskonałe rozwiązanie dla środowiska i naszych finansów, to wiele osób zastanawia się w jaki sposób przygotować się do jej budowy.

Myśląc o czyszczalni należy pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, oczyszczalnia, której przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na dobę nie wymaga od nas tego, abyśmy starali się o pozwolenie na budowę. Należy jednak zgłosić chęć jej montażu staroście w wydziale architektury i budownictwa. W urzędowym formularzu powinny znaleźć się informacje o:

  • zakresie i sposobie wykonywania prac budowlanych,
  • rodzaju oczyszczalni
  • wydajności
  • ilości wytwarzanych ścieków
  • terminie rozpoczęcia budowy oczyszczalni

jghghg

Poza tym osoby, które zdecydują się na budowę oczyszczalni muszą dostarczyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rysunek, który przedstawia budynek oraz oczyszczalnię oraz odległość w jakiej znajduje się on od innych budynków. Wymagane są również opinie i pozwolenia na przykład inspektora ochrony środowiska.

W sytuacji gdy przepustowość przekracza 7,5 m3 na dobę, należy kierować się przepisami ustawy, które mówią o konieczności wykonania dokumentacji projektowej. Czasami również należy uzyskać Pozwolenie Wodnoprawnego.

 

fot. .edie.net

fot.edie.net

jghghg

Gdzie można budować oczyszczalnię? 

Choć oczyszczalnie można budować przy własnym domu bądź budynku biurowym należy pamiętać o określonych warunkach, które musi spełniać teren, na którym oczyszczalnia ma powstać. Po pierwsze, właściciele działek, które są skanalizowane będą musieli przyłączyć się do już istniejącej sieci kanalizacyjnej i nie dostaną zgody na budowę. Nie można budować oczyszczalni na terenach, które są zagrożone powodzią lub są zalewane regularnie wodami opadowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, oczyszczalnię można budować tylko wtedy gdy wprowadzi się system wentylacji pionu kanalizacyjnego.

 

fot. .budujemydom.pl

fot. .budujemydom.pl

W powyższej tabeli uwzględniono minimalne odległości oczyszczalni od poszczególnych obiektów na terenie posesji.

jghghg

Rodzaj oczyszczalni

W formularzu dostarczanym staroście musi zostać zawarta informacja na temat rodzaju oczyszczalni jaką planujemy wybudować. Przy wyborze oczyszczalni należy kierować się przede wszystkim:

  • liczbą osób mieszkających czy korzystających z budynku
  • wielkość działki
  • rodzaj gruntu
  • poziom wód gruntowych
  • docelowe miejsce odprowadzania ścieków

 

Na naszym blogu możecie znaleźć również informacje na temat biologicznych i ekologicznych oczyszczalni, które również zależą od indywidualnych potrzeb właścicieli danego obiektu.

Choć może się wydawać, że budowa oczyszczalni ścieków wiąże się z wieloma formalnościami i podjęciem decyzji dotyczących wyboru określonego rodzaju oczyszczania ścieków, to jej późniejsze użytkowanie i eksploatacja nie sprawiają ich właścicielom wielu problemów.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Według danych statystycznych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętny obywatel naszego kraju wykorzystuje 96 litrów wody każdego dnia. Większa część tej liczby jest wygospodarowana na prace domowe oraz kwestie związane z utrzymaniem higieny osobistej. Pranie, sprzątanie, podlewanie... więcej
Trend na ekologię nie mija. Dziś każdy z nas powinien być ekologiczny, ponieważ ma to istotny wpływ nie tylko na poziom naszego obecnego życia, ale również na przyszłość kolejnych pokoleń. Realizując proekologiczne działania, dajemy szansę naszym dzieciom oraz wnukom na świat wolny od ogromnej... więcej
Producenci przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej skomplikowanych rozwiązań. I tak powstały, np. oczyszczalnie gnilno-roślinno-stawowe, oczyszczalnie hybrydowe, oczyszczalnie trzykomorowe, itp.Tymczasem te komplikacje nie idą w parze z wygodą dla... więcej