Oczyszczalnia biologiczna SBR PRIMO

Sekwencyjny Biologiczny Reaktor (SBR) bierze swoją nazwę od metody oczyszczania ścieków. Dzięki etapowemu (sekwencyjnemu), cyklicznie powtarzającemu się 24-godzinnemu procesowi, oczyszczalnie SBR poszczycić się mogą znacznie większą skutecznością oczyszczania ścieków niż oczyszczalnie tradycyjne drenażowe (proces oczyszczania zachodzi cyklicznie).

Podstawą oczyszczania w sekwencyjnych reaktorach biologicznych jest tzw. osad czynny. Osad czynny stanowią pożyteczne mikroorganizmy, które rozkładają ścieki na prostsze i nieszkodliwe związki.

SBR jest też bardziej odporny na wahania temperatury i zróżnicowane ilości dopływu ścieków niż tak zwana "drenażówka".

Oczyszczalnia ta służy do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

SBR Primo nadaje się na każde warunki gruntowo wodne, ponieważ procesy oczyszczania ścieków w tej oczyszczalni nie zależą od rodzaju odbiornika - zachodzą w całości w szczelnym zbiorniku, a na wyjście oczyszczalni trafia ściek oczyszczony zgodny z normą pn en 12566 3.

Oczyszczalnia biologiczna SBR Primo Wiro dla 5 osób

a

Przydomowa oczyszczalnia ścieków SBR - opis technologii

Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu SBR PRIMO w standardzie posiadają wbudowaną przepompownię, która pozwala na łatwy montaż w trudnym gruncie i wygodne zagospodarowanie ścieków po oczyszczeniu. Oczyszczalnie są wyposażone w pompę do wypompowania osadu nadmiernego.

Przydomowa oczyszczalnia SBR PRIMO to kompaktowy sekwencyjny reaktor biologiczny, w którym procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie, za pomocą następujących sekwencji kontrolowanych przez sterownik, który załącza odpowiednią fazę.

Proces oczyszczania został zamknięty w jednym zbiorniku, co znacznie upraszcza montaż i eliminuje ryzyko związane z zapychaniem się połączeń między zbiornikami.

Jak działa oczyszczalnia biologiczna SBR? Fazy oczyszczania w oczyszczalni SBR.

FAZA NAPEŁNIANIA KOMORY Z OSADNIKIEM

Surowe ścieki bytowe dostarczane do oczyszczalni w pierwszym etapie trafiają do komory osadnika, gdzie cięższe  frakcje  opadają  grawitacyjnie  na  dno  zbiornika. Wraz z rosnącą dopływającą ilością ścieków rośnie obciążenie osadu czynnego.

Faza napełniania SBR

FAZA MIESZANIA

Po osiągnięciu odpowiedniej ilości zgromadzonych ścieków, ścieki z komory osadnika są dozowane przy użyciu pompy powietrznej do reaktora, gdzie podlegają procesowi natleniania (na przemian wytwarzane są warunki tlenowe i beztlenowe). Odbywają się tutaj procesy nitryfikacji i denitryfikacji.

Faza mieszania SBR

FAZA SEDYMENTACJI I KLAROWANIA ŚCIEKÓW

Kilkukrotnie  (w  zależności  od  ustawień  sterownika)  w  ciągu  doby  cykliczna  praca  dmuchawy zostaje przerwana i zachodzi proces sedymentacji osadu.

Faza sedymentacji i klarowania ścieków SBR

FAZA DEKANTACJI

W tej fazie następuje pompowa lub statyczna dekantacja ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika wodnego lub do gruntu np. przez studnie chłonną, pochłaniacz roślinny, drenaż.

W odpowiednich odstępach czasu, po odpompowaniu ścieków oczyszczonych osad nadmierny jest odprowadzany do komory osadnika wstępnego. Do pompowania ścieków używana jest pompa zatapialna.

Faza dekantacji SBR

 

Specyfikacja oczyszczalni SBR PRIMO

Oczyszczalnia biologiczna SBR posiada osadnik wstępny oraz dużą komorę napowietrzania.

Odpowiednia wielkość reaktora zapewnia przetrzymanie ścieków przez okres od 48 do 72 godzin. Dzięki temu osad czynny jest obciążony w bardzo małym stopniu, co podnosi skuteczność oczyszczania. Wpływa to również na mineralizację osadu, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość usuwania nadmiernego osadu.

Oczyszczalnię SBR PRIMO tworzy monolityczny zbiornik wykonany techniką rotomouldingu, czyli formowania rotacyjnego z polietylenu o podwyższonej gęstości (HDPE).

W przeciwieństwie do typowych zbiorników łączonych z większej liczby elementów, monolityczny odlew cechuje się większą szczelnością.

Wytrzymały materiał w połączeniu z właściwą konstrukcją zbiornika wpływa na jego dużą solidność i trwałość.

a

Schemat technologiczny oczyszczalni

Rysunek: Schemat technologiczny oczyszczalni

a

Jak wygląda sterowanie w oczyszczalni SBR?

Procesy dopływu, napowietrzania i odpływu ścieków oczyszczonych kontrolowane są przez nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni.

Urządzenie posiada między innymi funkcję pracy w trybie chwilowego zwiększonego przepływu oraz utrzymanie procesu oczyszczania przy okresowym braku dopływu ścieków nawet przez kilka dni.

Oczyszczalnia biologiczna SBR w układ pozwalający na pracę awaryjną podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu.

Sterownik zarządza procesem napowietrzania stosownie do sytuacji panującej w oczyszczalni, dając możliwość sterowania całym cyklem oczyszczania.

Precyzyjne sterowanie zmniejsza koszty zużycia energii elektrycznej oraz zapewnia stabilną i wysoką jakość oczyszczania, również przy zmiennej ilości ścieków napływających.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR PRIMO najlepiej sprawdza się w oczyszczaniu ścieków z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Zapotrzebowanie na powierzchnię to około około 1-3 m2 / mieszkańca w zależności od rodzaju odbiornika.

Oczyszczalnia SBR Primo Wiro Tytan

Gdzie można odprowadzić oczyszczone ścieki?

Oczyszczalnia biologiczna SBR PRIMO posiada na tyle skuteczny proces oczyszczania, że ścieki oczyszczone mogą być odprowadzone na wiele możliwych sposobów:

  • do cieku wodnego, np. rowu, rzeki lub stawu,
  • do gruntu, np. pochłaniacza roślinnego, studni chłonnej z opcją drenażu dla gruntów słabo przepuszczalnych.

Odprowadzenie ścieków z oczyszczalni SBR

 

Najważniejsze zalety oczyszczalni biologicznej SBR PRIMO

  • prawidłowa praca oczyszczalni niezależnie od warunków wodno-gruntowych,
  • bardzo mała ilość miejsca potrzebna pod budowę oczyszczalni,
  • możliwość podpowierzchniowego nawadniania roślin w dowolnej odległości od urządzenia,
  • niezawodna i łatwa w obsłudze elektronika (zapewnia optymalną pracę przy zróżnicowanym dopływie ścieków),
  • oczyszczalnia zgodna z wymogami normy PN-EN 12566-3, posiadająca wysoką skuteczność oczyszczania (przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą)
  • możliwość łatwego wyjmowania dyfuzora.

 

PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH PO OCZYSZCZALNI SBR HABA

Ile kosztuje oczyszczalnia SBR w 2022 roku?

Oczyszczalnia biologiczna SBR dla 4-5 osób w 2022 roku kosztuje około 12800 zł netto. Dotyczy to standardowego modelu SBR Primo Wiro, który jest w stanie oczyszczać ścieki z domu zamieszkałego przez pięciu stałych użytkowników.
 

Chcesz porozmawiać o oczyszczalni na Twoją działkę? Zrób kolejny krok i skontaktuj się z doradcą HABA.

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Jeżeli w minimalnym stopniu interesujecie się budownictwem mieszkaniowym, powinniście wiedzieć, że na przestrzeni kilku ostatnich lat zaczęły zmieniać się trendy. Dziś coraz więcej osób planujących budowę domu rezygnuje z klasycznego budownictwa, które bazuje na cegłach i materiałach betonowych na... więcej
W dzisiejszym wpisie przygotowaliśmy dla Was kolejny zbiór najczęściej zadawanych przez naszych Klientów pytań oraz rzetelne odpowiedzi na nie. Jaka jest minimalna powierzchnia działki pod zamontowanie przydomowej oczyszczalni ścieków? Dlaczego warto ją mieć? Jakich preparatów bakteryjnych należy... więcej
Oczka wodne i stawy stanowią piękną ozdobę ogrodów, przyciągając zarówno miłośników natury, jak i entuzjastów krajobrazu. Jednak utrzymanie czystości wody w tych zbiornikach może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w obliczu problemu rozwoju glonów i innych zanieczyszczeń. Na szczęście istnieje naturalne... więcej