Oczyszczalnie hydrobotaniczne

Proste rozwiązania często okazują się tymi najskuteczniejszymi. To bardzo popularna teza, która swoje odzwierciedlenie znajduje również w dziedzinie oczyszczania ścieków. Czytając regularnie naszego bloga, z pewnością poznaliście wiele sposobów na usuwanie zanieczyszczeń. Większość z nich to zaawansowane systemy, które są wynikiem pojawienia się w branży innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jednak dziś skupimy się na metodzie, która jest niezwykle prosta, a jednocześnie wyróżnia się wysoką skutecznością.

Oczyszczalnia roślinna

Hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków to gruntowo-korzeniowa metoda usuwania zanieczyszczeń, w której główną role odgrywają rośliny. Oczyszczalnie hydrobotaniczne zbudowane są z osadnika gnilnego i filtra gruntowo-roślinnego. Przy pomocy specjalnego drenażu rozsączającego ścieki są równomiernie aplikowane do gruntu, który osadzony jest roślinnością. W standardowych oczyszczalniach grubość takiej warstwy oscyluje na poziomie 60-70 cm i to w niej odbywa się proces oczyszczania ścieków. Wskutek transportu tlenu odbywającego się w strukturze rośliny, wokół korzeni powstaje strefa tlenowa umożliwiająca nitryfikację azotu amonowego oraz utlenienie związków węgla. Wpływ na oczyszczanie ścieków mają również strefy beztlenowe, które osadzone są w sąsiedztwie stref tlenowych. Ich zadaniem jest denitryfikacja ścieków oraz umożliwienie procesu defosfatacji. W ten sposób oczyszczone ścieki przy pomocy specjalnego systemu drenażu są odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych.

Najważniejszym elementem oczyszczalni hydrobotanicznych są rośliny, które wytwarzają w gruncie strefy tlenowe, jednak należy pamiętać, że nie mogą być to przypadkowe gatunki. Kwiaty i krzewy wykorzystywane do oczyszczania ścieków muszą charakteryzować się możliwością naturalnego rozwoju na terenach, które są podmokłe i ubogie w ilość występującego tlenu. Dla większości gatunków takie warunki są skrajnie niekorzystne, jednak takie rośliny jak trzcina pospolita, manna mielec, pałka szerokolistna, kosaciec żółty oraz wierzba wiciowa doskonale radzą sobie w takich warunkach, dlatego to gatunki, którymi najczęściej obsadzany jest teren hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia hydrobotaniczna schemat - oczyszczalnia roślinna hydrofitowa

fot. e-instalacje.pl

Zalety i wady hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków

Rozważając instalację hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków warto poznać jej wszystkie zalety, jak również być świadomym pewnych uniedogodnień, które są nieodłącznym elementem tej metody. W naszej opinii najistotniejszą zaletą oczyszczalni gruntowo-korzeniowych jest ich prostota działania oraz łatwy sposób wdrożenia całego systemu, który doskonale komponuje się z otoczeniem.

Standardowe oczyszczalnie ścieków swoją infrastrukturą często szpecą otaczający je krajobraz, natomiast oczyszczalnie hydrobotaniczne przyczyniają się do jego uatrakcyjnienia, tworząc jednocześnie przyjazne siedlisko dla wielu gatunków zwierząt. To zdecydowanie najbardziej proekologiczny sposób oczyszczania zanieczyszczeń bytowych. Istotną zaletą jest również trwałość oraz koszty eksploatacji systemu. Profesjonalnie przygotowana oczyszczalnia hydrobotaniczna to niezawodna praca, odporność na nierównomierny dopływ ścieków, bezobsługowa praca oraz brak zużycia energii elektrycznej.

Minusem, który koniecznie należy uwzględnić podczas planowania budowy oczyszczalni roślinnej jest niezbędna ilość wolnego terenu do jej adaptacji. Szacuje się, że na oczyszczenie ścieków produkowanych przez jedną osobę niezbędny jest teren o powierzchni około 6 -7 metrów kwadratowych, co oznacza, że przeciętna czteroosobowa rodzina na swojej posesji powinna dysponować wolnym terenem o powierzchni co najmniej 25 metrów kwadratowych.

To istotna wada, w szczególności dla osób, które nie posiadają zbyt dużych ilości gruntu, jednak nie jest ona współmierna do korzyści, jakie można zyskać, decydując się na budowę hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków. W tym przypadku zalety biorą górę nad wadami. To metoda, którą możemy Państwu polecić z pełną odpowiedzialnością.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Zbieranie deszczówki to powszechna praktyka w wielu gospodarstwach domowych. Nie tylko pomaga skutecznie odprowadzać wodę z powierzchni, ale także umożliwia oszczędności w domowym budżecie. Dowiedz się, w jaki sposób można wykorzystać zmagazynowaną wodę? Wszechstronna deszczówka Deszczówka może... więcej
Firma HABA RL istnieje na rynku od 1993 roku. Jesteśmy liderem w produkcji małych oczyszczalni ścieków, które można kupić na terenie całej Polski w specjalistycznych firmach zajmujących się projektowaniem, montażem i serwisowaniem oczyszczalni ścieków HABA. Naszą ofertę uzupełniają separatory... więcej
Od wielu lat przemysł jest utożsamiany z działalnością, która nie sprzyja otaczającemu nas światu. Obwiniany jest za wycieki chemikaliów do pobliskich akwenów, zanieczyszczenia powietrza oraz skażenia gleby. Jest w tym wiele prawdy, ponieważ na przestrzeni lat zdarzały się katastrofy ekologiczne,... więcej