Oczyszczalnia biologiczna i ekologiczna

Wszystkie zanieczyszczenia, które docierają do oczyszczalni są rozkładane na związki mineralne, które nie są groźne dla środowiska naturalnego. Przydomowa oczyszczalnia to inwestycja na długie lata, jednak jaki typ oczyszczalni będzie najlepiej dostosowany do naszych potrzeb?

Wśród najważniejszych zalet przydomowej oczyszczalni możemy wyróżnić niskie koszty eksploatacji, a także to, że zanieczyszczenia rozkładane są w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Decydując się na montaż oczyszczalni możemy wybrać:

 

Oczyszczalnia biologiczna

Biologiczna oczyszczalnia to jeden z najnowocześniejszych sposobów na oczyszczanie ścieków. Podstawą jej działania jest wykorzystanie aktywnych złóż biologicznych oraz wspieranie niskoobciążonego czynnego osadu. W biologicznych oczyszczalniach powstają mikroogranizmy, dzięki którym nie jest groźny nawet duży zrzut ścieków. Poza tym, tego typu oczyszczalnia bardzo szybko, bo już po dwóch tygodniach od jej uruchomienia, uzyskuje sprawność. Cały proces oczyszczania ścieków w biologicznej oczyszczalni oparty jest na oczyszczaniu ścieków w obrębie całego urządzenia. Tradycyjne oczyszczalnie (drenażowe) potrzebują nie tylko osadnika, ale również drenażu rozsączajacego, niepotrzebnego w oczyszczalni biologicznej. Z tego powodu, oczyszczanie biologiczne jest bardzo efektywne, a oczyszczoną wodę można wykorzystać np. do podlewania trawników.

.

.

Nazwa SBR oznacza Sekwencyjny Biologiczny Reaktor. Oczyszczanie jest w tym typie oczyszczalni etapowe, cykliczne, a proces powtarza się przez 24 godziny. Stąd też, większa efektywność oczyszczalni biologicznej. Tego typu mechanizmy posiadają w standardzie wbudowaną przepompownię, która pozwala na łatwy montaż w trudnym gruncie i wygodne zagospodarowanie ścieków po oczyszczeniu. Tego typu oczyszczalnie montuje się w przypadku:

  • gruntów słabo przepuszczalnych
  • wysokiego poziomu wody

 

Oczyszczalnia ekologiczna 

W przypadku oczyszczalni ekologicznych proces oczyszczania ścieków zachodzi w dwóch etapach dlatego też, ważne jest prawidłowe funkcjonowanie dwóch elementów:

  • osadnika
  • drenażu

W pierwszym etapie, który ma miejsce w osadniku gnilnym  zostaje oczyszczonych ok. 70% ścieków. Kolejny etap odbywa się w drenażu rozsączającym. Podobnie jak w oczyszczalniach biologicznych, oczyszczanie w ekologicznych aparaturach jest przyjazne dla środowiska, a woda może bez problemu przedostawać się do wód gruntowych. Pierwszy etap oczyszczania zachodzący w osadniku jest beztlenowy, drugi, który zachodzi w drenażu jest procesem tlenowym. Zarówno oczyszczalnia biologiczna jak i ekologiczna oczyszczalnia przynoszą wymierne korzyści ich użytkownikom. Są to przede wszystkim:

  • niskie koszty eksploatacji,
  • powtórne wykorzystanie ścieków,
  • ochrona środowiska,
  • łatwy montaż,
  • prosta obsługa.

bvbvbv

OCZYSZCZALNIA DRENAŻOWA 3000L   DLA 6 0SÓB

Decydując się na budowę biologicznej bądź ekologicznej oczyszczalni należy pamiętać o tym, że należy budować je na terenach nieskanalizowanych, a zamiar budowy trzeba zgłosić w Starostwie Powiatowym. Należy też trzymać się wskazanych odpowiednimi przepisami prawa wodnego odległości oczyszczalni od granicy działki oraz poszczególnych elementów infrastruktury.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Zbieranie deszczówki to powszechna praktyka w wielu gospodarstwach domowych. Nie tylko pomaga skutecznie odprowadzać wodę z powierzchni, ale także umożliwia oszczędności w domowym budżecie. Dowiedz się, w jaki sposób można wykorzystać zmagazynowaną wodę? Wszechstronna deszczówka Deszczówka może... więcej
Firma HABA RL istnieje na rynku od 1993 roku. Jesteśmy liderem w produkcji małych oczyszczalni ścieków, które można kupić na terenie całej Polski w specjalistycznych firmach zajmujących się projektowaniem, montażem i serwisowaniem oczyszczalni ścieków HABA. Naszą ofertę uzupełniają separatory... więcej
Od wielu lat przemysł jest utożsamiany z działalnością, która nie sprzyja otaczającemu nas światu. Obwiniany jest za wycieki chemikaliów do pobliskich akwenów, zanieczyszczenia powietrza oraz skażenia gleby. Jest w tym wiele prawdy, ponieważ na przestrzeni lat zdarzały się katastrofy ekologiczne,... więcej