Oczyszczalnia biologiczna i ekologiczna

Wszystkie zanieczyszczenia, które docierają do oczyszczalni są rozkładane na związki mineralne, które nie są groźne dla środowiska naturalnego. Przydomowa oczyszczalnia to inwestycja na długie lata, jednak jaki typ oczyszczalni będzie najlepiej dostosowany do naszych potrzeb?

Wśród najważniejszych zalet przydomowej oczyszczalni możemy wyróżnić niskie koszty eksploatacji, a także to, że zanieczyszczenia rozkładane są w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Decydując się na montaż oczyszczalni możemy wybrać:

 

Oczyszczalnia biologiczna

Biologiczna oczyszczalnia to jeden z najnowocześniejszych sposobów na oczyszczanie ścieków. Podstawą jej działania jest wykorzystanie aktywnych złóż biologicznych oraz wspieranie niskoobciążonego czynnego osadu. W biologicznych oczyszczalniach powstają mikroogranizmy, dzięki którym nie jest groźny nawet duży zrzut ścieków. Poza tym, tego typu oczyszczalnia bardzo szybko, bo już po dwóch tygodniach od jej uruchomienia, uzyskuje sprawność. Cały proces oczyszczania ścieków w biologicznej oczyszczalni oparty jest na oczyszczaniu ścieków w obrębie całego urządzenia. Tradycyjne oczyszczalnie (drenażowe) potrzebują nie tylko osadnika, ale również drenażu rozsączajacego, niepotrzebnego w oczyszczalni biologicznej. Z tego powodu, oczyszczanie biologiczne jest bardzo efektywne, a oczyszczoną wodę można wykorzystać np. do podlewania trawników.

.

.

Nazwa SBR oznacza Sekwencyjny Biologiczny Reaktor. Oczyszczanie jest w tym typie oczyszczalni etapowe, cykliczne, a proces powtarza się przez 24 godziny. Stąd też, większa efektywność oczyszczalni biologicznej. Tego typu mechanizmy posiadają w standardzie wbudowaną przepompownię, która pozwala na łatwy montaż w trudnym gruncie i wygodne zagospodarowanie ścieków po oczyszczeniu. Tego typu oczyszczalnie montuje się w przypadku:

  • gruntów słabo przepuszczalnych
  • wysokiego poziomu wody

 

Oczyszczalnia ekologiczna 

W przypadku oczyszczalni ekologicznych proces oczyszczania ścieków zachodzi w dwóch etapach dlatego też, ważne jest prawidłowe funkcjonowanie dwóch elementów:

  • osadnika
  • drenażu

W pierwszym etapie, który ma miejsce w osadniku gnilnym  zostaje oczyszczonych ok. 70% ścieków. Kolejny etap odbywa się w drenażu rozsączającym. Podobnie jak w oczyszczalniach biologicznych, oczyszczanie w ekologicznych aparaturach jest przyjazne dla środowiska, a woda może bez problemu przedostawać się do wód gruntowych. Pierwszy etap oczyszczania zachodzący w osadniku jest beztlenowy, drugi, który zachodzi w drenażu jest procesem tlenowym. Zarówno biologiczna jak i ekologiczna oczyszczalnia przynoszą wymierne korzyści ich użytkownikom. Są to przede wszystkim:

  • niskie koszty eksploatacji,
  • powtórne wykorzystanie ścieków,
  • ochrona środowiska,
  • łatwy montaż,
  • prosta obsługa.

bvbvbv

OCZYSZCZALNIA DRENAŻOWA 3000L   DLA 6 0SÓB

Decydując się na budowę biologicznej bądź ekologicznej oczyszczalni należy pamiętać o tym, że należy budować je na terenach nieskanalizowanych, a zamiar budowy trzeba zgłosić w Starostwie Powiatowym.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Aby szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków działały sprawnie, musimy pamiętać o regularnym stosowaniu odpowiednich środków chemicznych, które mają za zadanie podnieść skuteczność działania i wydłużyć żywotność tych urządzeń. Choć przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają zbyt częstej... więcej
Odległości montażowe przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków Coraz więcej osób budujących się na terenach nie objętych kanalizacją decyduje się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ obecne technologie oczyszczania ścieków zapewniają nie tylko... więcej
Na terenach, które są pozbawione stałego przyłącza do sieci kanalizacyjnej, coraz większą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. To urządzenia, które są wygodniejsze i efektywniejsze niż klasyczne szamba, a koszt ich montażu zwraca się średnio po trzech latach eksploatacji.... więcej