Oczyszczalnia biologiczna - jak działa, ile kosztuje i jak przebiega montaż

Oczyszczalnia ścieków Bio Easy Flow pozwala połączyć ekologię z oszczędnością.
Oczyszczalnia ścieków Bio Easy Flow pozwala połączyć ekologię z oszczędnością.

Oczyszczalnia biologiczna to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i ekonomicznego systemu oczyszczania ścieków tam, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej. W niniejszym artykule przedstawimy, jak działa taka oczyszczalnia, ile kosztuje jej instalacja oraz jak przebiega proces jej montażu. Warto zaznaczyć, że na polskim rynku dostępne są nowatorskie biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, takie jak biologiczna oczyszczalnia ścieków HABA Bio Easy Flow, która umożliwia odzyskiwanie wody do nawadniania ogrodu w oparciu o system Green Shower, dzięki czemu jest niezwykle przyjazna dla środowiska naturalnego.

Co to jest oczyszczalnia biologiczna?

Zasada działania

Oczyszczalnia biologiczna to system oczyszczania ścieków oparty na procesach biologicznych, wykorzystujący naturalne mikroorganizmy do rozkładu zanieczyszczeń. Wybór rodzaju systemu oczyszczania zależy od czynników technicznych, prawnych i finansowych, jednak każda z nich opiera się na dwuetapowym procesie oczyszczania ścieków.

W przypadku rozwiązań dwukomorowych najpierw w osadniku gnilnym (osadniku wstępnym) zachodzi wstępne biologiczne oczyszczanie ścieków w warunkach beztlenowych, a potem - na tzw. drugim stopniu oczyszczania ścieki są doczyszczane w warunkach tlenowych (procesem tlenowym).
Z kolei nowoczesne oczyszczalnie biologiczne jednokomorowe Bio Easy Flow przeprowadzają całkowity proces oczyszczania ścieków w jednej komorze, bez konieczności stosowania osadnika gnilnego. To właśnie osadnik gnilny jest źródłem nieprzyjemnych zapachów i dlatego został wyeliminowany w technologii Bio Easy Flow. Oczyszczone ścieki mogą być efektywnie zagospodarowane do nawadniania roślin.

Rodzaje oczyszczalni biologicznych

Wyróżniamy dwa główne rodzaje oczyszczalni biologicznych - ze złożem biologicznym i z osadem czynnym. W oczyszczalniach ze złożem biologicznym błona biologiczna z mikroorganizmów rozwija się na powierzchni naturalnego materiału filtracyjnego wypełniającego zbiornik, natomiast w oczyszczalniach z osadem czynnym, mikroorganizmy pływają swobodnie zawieszone w ściekach. Obie technologie dobrze usuwają zanieczyszczenia i zapewniają wysoki stopień oczyszczenia ścieków (95%).

Biologiczne oczyszczalnie ścieków Bio Easy Flow na bazie osadu czynnego nie wymagają budowy drenażu.

Jaką oczyszczalnię wybrać?

Czynniki wpływające na wybór oczyszczalni

Wybór rodzaju oczyszczalni biologicznej zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych na działce oraz od przepisów prawnych obowiązujących na danym terenie. Ważne są również czynniki finansowe, gdyż cena urządzenia może różnić się w zależności od producenta, rodzaju systemu oczyszczania oraz zakresu prac montażowych.

Wybór oczyszczalni w związku z warunkami gruntowymi

Sposób doczyszczania ścieków zależy od warunków gruntowych na działce. Jeśli grunt jest przepuszczalny, można zastosować biologiczne oczyszczalnie ścieków ze złożem biologicznym. Jeśli natomiast grunt jest nieprzepuszczalny lub poziom wód gruntowych jest wysoki, lepszym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia z osadem czynnym. Tzw. szambo ekologiczne (osadnik gnilny z drenażem), oczyszczalnia ekologiczna nie zda egzaminu w trudnym gruncie.

HABA Bio Easy Flow - innowacyjna oczyszczalnia biologiczna

Cechy charakterystyczne

HABA Bio Easy Flow to pierwsza na polskim rynku oczyszczalnia biologiczna umożliwiająca odzyskiwanie wody na potrzeby nawadniania ogrodu w oparciu o system Green Shower. Ten nowatorski system pozwala efektywnie zagospodarować oczyszczoną wodę, która może być wykorzystana do nawadniania roślin.

Zalety systemu Bio Easy Flow

Główną zaletą oczyszczalni HABA Bio Easy Flow jest jej ekologiczny charakter oraz oszczędność w zużyciu wody. Dzięki systemowi Green Shower można znacznie zredukować ilość wody pobieranej z sieci wodociągowej, co przekłada się na niższe rachunki za wodę. Ponadto, oczyszczalnia ta zapewnia wysoki stopień oczyszczenia ścieków, a jej instalacja jest stosunkowo prosta i szybka. Ogromnym atutem jest też estetyka w ogrodzie: jednokomorowa oczyszczalnia jest łatwa do ukrycia w ogrodzie, ponieważ posiada tylko jeden właz. Ponadto ta kompaktowa budowa ułatwia wkomponowanie urządzenia w ogród oraz obniża koszty montażu.

Darmowa woda: przydomowe oczyszczalnie ścieków Bio Easy Flow dają możliwość nawadniania ogrodu, podlewania trawników.
Darmowa woda: przydomowe oczyszczalnie ścieków Bio Easy Flow dają możliwość nawadniania roślin w ogrodzie.

Montaż przydomowej oczyszczalni biologicznej

Prace ziemne

Najlepszy czas na montaż urządzenia to okres od późnej wiosny do wczesnej jesieni, gdy warunki atmosferyczne sprzyjają prowadzeniu prac ziemnych. Prace te są nieodłącznym elementem montażu i obejmują wykopanie dołu pod zbiornik.

Montaż zbiornika

Zbiornik bio oczyszczalni można zamontować na dowolnym etapie budowy domu, jednak zaszczepienie osadu musi nastąpić w momencie zasiedlania, ponieważ bez stałego dopływu ścieków mikroorganizmy obumrą. Montaż zbiornika odbywa się poprzez opuszczenie go do wykopu za pomocą sprzętu mechanicznego, a następnie połączenie go z osadnikiem za pomocą odcinka rury kanalizacyjnej.

Jednokomorowe oczyszczalnie biologiczne: łatwy montaż, skuteczne oczyszczanie i rzadki wywóz osadów.
Jednokomorowe oczyszczalnie biologiczne: łatwy montaż, skuteczne oczyszczanie i rzadki wywóz osadów.

Połączenie z instalacją kanalizacyjną wychodzącą z budynku

Ścieki z domowej instalacji doprowadza się do osadnika za pomocą rury kanalizacyjnej z tworzywa odpowiedniego do instalacji zewnętrznych (pomarańczowej). Należy ją ułożyć ze spadkiem 2-3%.

Podłączenie kanalizacji i obsypka zbiorników

Rurę kanalizacyjną układa się ze spadkiem, zarówno w kierunku zbiornika, jak i dalej w kierunku odbiornika (np. studni chłonnej). W przypadku systemu Green Shower zaleca się spadek rur nawadniających w kierunku zbiornika, dzięki czemu oczyszczone ścieki zawsze mają gdzie spłynąć i nie zalegają w rurze. Zbiorniki zasypuje się piaskiem z cementem, a po uporządkowaniu terenu jedynym widocznym elementem oczyszczalni są pokrywy włazów umożliwiających dostęp do zbiorników.

Oczyszczalnię biologiczną warto obsypać chudym betonem.
Oczyszczalnię biologiczną warto obsypać chudym betonem.

Ile kosztuje biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków - cena

Cena oczyszczalni biologicznej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj systemu oczyszczania, producenta oraz zakresu prac montażowych. Oczyszczalnia biologiczna dla 4-5 użytkowników, składająca się z osadnika wstępnego, osadnika wtórnego, bioreaktora oraz elementów sterujących, kosztuje około 9 tys. zł. W przypadku bioreaktora z osadem czynnym, montaż w istniejącym zbiorniku po szambie obniża koszt o 2-3 tys. zł.

Dofinansowanie do instalacji

Ponieważ indywidualne oczyszczanie ścieków na własnej działce jest uznawane za działanie proekologiczne i korzystne dla środowiska naturalnego, można uzyskać dofinansowanie na biologiczne oczyszczalnie ścieków. Informacje o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego można znaleźć w urzędach gmin, urzędzie marszałkowskim, narodowym i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ośrodkach doradztwa rolniczego.

Wady i zalety oczyszczalni biologicznej

Zalety

  • wysoki stopień oczyszczenia ścieków (95%);
  • mniejsze obciążenie środowiska niż przy szambie;
  • możliwość odzyskiwania wody na potrzeby ogrodu (w przypadku systemu Green Shower);
  • stosunkowo niewielka powierzchnia potrzebna na instalację.

Wady

  • większy koszt inwestycji początkowej niż w przypadku szamba;
  • wymóg zasilania energią elektryczną.

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków - eksploatacja

Serwis oczyszczalni

Oczyszczalnia biologiczna jest urządzeniem nie wymagającym zbyt dużej uwagi użytkownika, jednak warto robić cykliczne przeglądy, które obejmują m.in. kontrolę stanu osadu, sprawdzenie szczelności układu, sprawdzenie stanu elementów mechanicznych oraz czyszczenie filtrów.

Wywóz osadu nadmiernego

Opróżnianie osadnika można dokonać zwykłym wozem asenizacyjnym do szamba, przeważnie raz na 1-2 lata.

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania oczyszczalni biologicznej są stosunkowo niskie, jeśli uwzględnić korzyści wynikające z jej eksploatacji. Po kilku latach koszty pozbywania się ścieków stają się niemal niezauważalne.

Bakterie do oczyszczalni - jak dawkować

Niewielką dawkę preparatu bakteryjnego wystarczy zaaplikować raz na jakiś czas - zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszanina pożytecznych bakterii tlenowych i beztlenowych wspomaga biologiczne oczyszczanie ścieków, rozkładając toksyczne zanieczyszczenia pochodzące ze szkodliwych substancji trafiających do kanalizacji. Zwykle dawkuje się ją do muszli klozetowej lub reaktora biologicznego.Wykorzystanie preparatów zawierających pożyteczne bakterie wspomaga pracę osadu czynnego i poprawia oczyszczanie.
Wykorzystanie preparatów zawierających pożyteczne bakterie wspomaga pracę osadu czynnego i poprawia oczyszczanie.

Pozwolenia i formalności

Pozwolenie na budowę

Decyzję o budowie oczyszczalni biologicznej warto podjąć przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę domu. Jeśli na tym etapie urząd wyrazi sprzeciw, będzie czas na wybór innego rozwiązania zagospodarowania ścieków.

Projekt oczyszczalni

Montaż oczyszczalni musi być poprzedzony wykonaniem odpowiedniego projektu, uwzględniającego lokalne przepisy oraz warunki gruntowe. Należy także uzyskać opinię geotechniczną oraz hydrogeologiczną.

Jak wybrać odpowiednią oczyszczalnię biologiczną?

Przed wyborem oczyszczalni biologicznej należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, uwzględniając liczbę mieszkańców oraz przewidywane zużycie wody. Ważne jest także uwzględnienie przyszłego wzrostu liczby użytkowników oraz ewentualnych zmian w zużyciu wody.

Podsumowanie

Oczyszczalnia biologiczna to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i ekonomicznego systemu oczyszczania ścieków. Wybór odpowiedniego systemu oczyszczania zależy od wielu czynników, takich jak warunki gruntowe, przepisy prawne oraz koszty inwestycji. Warto również zwrócić uwagę na nowatorskie rozwiązania, takie jak oczyszczalnia biologiczna HABA Bio Easy Flow, umożliwiająca odzyskiwanie wody do nawadniania ogrodu w oparciu o system Green Shower. Inwestycja pozwalająca ponownie wykorzystać oczyszczane ścieki zwraca się bardzo szybko!

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Ścieki są jednym z produktów ubocznych generowanych przez gospodarstwa domowe. Przeciętny Polak wytwarza rocznie aż 332 kilogramy odpadów komunalnych, które następnie trafiają na składowiska. Choć jest to wartość znacznie niższa od średniej unijnej, to jednak nie możemy się określać mianem zielonej... więcej
Jeżeli w minimalnym stopniu interesujecie się budownictwem mieszkaniowym, powinniście wiedzieć, że na przestrzeni kilku ostatnich lat zaczęły zmieniać się trendy. Dziś coraz więcej osób planujących budowę domu rezygnuje z klasycznego budownictwa, które bazuje na cegłach i materiałach betonowych na... więcej
Coraz więcej osób na terenie swoich posesji oraz gospodarstw domowych wdraża rozwiązania, które przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia kwot pojawiających się na rachunkach za podstawowe media, ale również mają istotny wpływ na ochronę otaczającego nas środowiska. Obecnie największą... więcej