Jak oczyścić wodę deszczową – separatory węglowodorowe

Od wielu wieków, rzeka zapewniała życiodajną wodę, potrzebną do życia i pracy. Tam, gdzie warunki do rozwoju rolnictwa nie były sprzyjające, specjalnie na te potrzeby tworzono wodociągi nawadniające pola uprawne. Tak było w przypadku cywilizacji egipskiej czy mezopotamskiej. To właśnie z Mezopotamii pochodzą najstarsze znane przykłady irygacji, a sam region nazywany był Żyznym Półksiężycem. Do dziś rzeki są ważnym środkiem komunikacyjnym, a coraz większego znaczenia w codziennym życiu nabierają elektrownie wodne.

Do niedawna woda traktowana była jako niewyczerpalny zasób, a jej ochrona nieobwarowana rygorystycznymi nakazami ochrony. Z biegiem czasu jednak, woda w Polsce zaczęła być coraz bardziej zanieczyszczona, a członkostwo w Unii Europejskiej wymagało od polskiego rządu wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony wód. W 2015 r. dzięki tym przepisom, woda na terenie UE ma być zdatna do użytku bez jej kosztownego oczyszczania. Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód są zanieczyszczenia naturalne, czyli związane z obumieraniem organizmów wodnych – roślin, zwierząt, czy też wypłukiwaniem substancji ze skał lub gleb. Dziś jednak, największymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki komunalne oraz nawozy stosowane w rolnictwie.

Woda opadowa czy też deszczowa, zanim trafi do kanalizacji może być zanieczyszczona przez zawiesiny, metale ciężkie, nawozy sztuczne i naturalne, środki ochrony roślin, a także węglowodory.

bvbvbv

Do oczyszczania wód deszczowych, ale również roztopowych przeznaczone są separatory węglowodorowe. W separatorach następuje oddzielenie substancji ropopochodnych ze ścieków wód opadowych. A gdzie separatory sprawdzają się najlepiej?

  • myjnie,

  • lotniska,

  • zakłady mechaniczne,

  • stacje benzynowe,

  • zlewnie miejskie,

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Osoby, które decydują się na uruchomienie oczyszczalni ścieków przy domu jednorodzinnym czy w pobliżu budynków gospodarczych, powinny prześledzić jakie separatory obecne są na rynku i do czego służą poszczególne rodzaje. Wyróżnić możemy więc:

 

 

By – passy stosowane są w przypadku przepuszczania wód o bardzo dużym nasileniu z bardzo dużych powierzchni, na przykład w czasie dużych opadów deszczu. Po kilku minutach do separatora zaczyna docierać czysta woda.

Budowa separatora obejmuje również:

  • odmulacz

  • wkładkę koalescencyjną.

Odmulacz sprawia, że wszystkie substancje ciężkie np. żwir, piasek, muł są zatrzymywane przed dotarciem do separatora. Wkładka natomiast, zbiera z powierzchni te cząstki węglowodorów, które nie mają odpowiedniej masy. Gdy jednak węglowodory uzyskają odpowiednią masę, wkładka przenosi je do górnej części separatora.

Ważne jest, aby dobrać właściwy separator do danego obiektu, którym dysponujemy. Separator musi mieć też właściwą wielkość, nie może być ani zbyt duży ani za mały. Elementami, które decydują o tym jaki separator wybrać są wody deszczowe, wody procesowe oraz ilość węglowodorów.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Każda gospodyni domowa wie, że dobry płyn do mycia naczyń pozwala szybko i skutecznie uporać się z tłustymi plamami oraz wszelkimi innymi zanieczyszczeniami zalegającymi na powierzchni naczyń i sztućców. Jak znaleźć taki płyn? Z pozoru wydaje się to bardzo proste. Wystarczy wybrać się do... więcej
Aby dodatkowo podnieść skuteczność oczyszczania i wydłużyć żywotność naszej przydomowej oczyszczalni ścieków, warto wyposażyć się w bakterie do szamba, dzięki którym następuje rozpad i degradacja szkodliwych substancji. Preparaty stosowane w przydomowych oczyszczalniach mają zastosowanie zarówno na... więcej
Separator to specjalistyczne urządzenie służące do oddzielania tłuszczy od reszty ścieków, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska musi znajdować się we wszystkich miejscach generujących ponadprzeciętną ilość tłuszczy. Rozporządzenie bezpośrednio dotyczy obiektów gastronomicznych,... więcej