Separatory węglowodorów

Separatory węglowodorów

Separatory węglowodorów
Separatory węglowodorów
Separatory węglowodorów
Separatory węglowodorów

Separatory węglowodorów są stosowane w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się do kanalizacji substancji ropopochodnych (takich jak oleje i paliwa), zawiesin oraz zanieczyszczeń stałych zawartych w wodach deszczowych oraz procesowych, spływających z myjni samochodowych, warsztatów, linii technologicznych, stacji benzynowych itp.

  • wytrzymała konstrukcja zbiornika
  • możliwość dopasowania indywidualnego rozwiązania

Separatory węglowodorów
Separatory węglowodorów
Separatory węglowodorów
Separatory węglowodorów
Separatory węglowodorów