Separatory węglowodorów z BY-PASSEM

Separatory węglowodorów z BY-PASSEM

Separatory węglowodorów z BY-PASSEM
Separatory węglowodorów z BY-PASSEM
Separatory węglowodorów z BY-PASSEM
Separatory węglowodorów z BY-PASSEM

Separatory węglowodorów są stosowane w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się do kanalizacji substancji ropopochodnych (takich jak oleje i paliwa), zawiesin oraz zanieczyszczeń stałych zawartych w wodach deszczowych oraz procesowych, spływających z placów dla pojazdów samochodowych, składowisk złomu itp.

  • wytrzymała konstrukcja zbiornika
  • możliwość dopasowania indywidualnego rozwiązania

Separatory węglowodorów z BY-PASSEM
Separatory węglowodorów z BY-PASSEM
Separatory węglowodorów z BY-PASSEM
Separatory węglowodorów z BY-PASSEM