Montaż separatora tłuszczu

Zgodnie z przepisami, we wszystkich zakładach, w którym znajdują się ścieki wytwarzające tłuszcz, powinny znajdować się separatory tłuszczu. Ich głównym zadaniem jest zatrzymanie tłuszczy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz cząstek stałych, które mogłyby zatykać przewody rurowe powodując niesprawne ich funkcjonowanie.

Montaż separatorów jest konieczny m.in. w barach, zakładach mięsnych oraz stołówkach, czyli miejscach związanych z produkcją lub sprzedażą jedzenia.

Zbyt duża ilość ścieków połączonych z tłuszczami, oprócz zatykania rurociągów, powoduje nieprzyjemny, gnijący zapach, który w przypadku instalacji separatorów tłuszczu, nie miałby miejsca. Ich zasada działania bazuje na prawach fizyki i zjawisku grawitacji. Różnica ciężaru danej substancji powoduje, że ścieki zawierające substancje ciężkie opadają na dno, a w przypadku substancji lekkich (tłuszczy zwierzęcych, roślinnych, olejów), wypływają na powierzchnię wody.

 

Montaż Separatora Tłuszczu HABA RL

O czym pamiętać podczas instalacji?

Separatory tłuszczu należy instalować w celu skutecznego oddzielania olejów i tłuszczów. Nie są one przeznaczone do obcowania z wodą deszczową oraz ściekami bytowymi. Powinny znajdować się niedaleko miejsca powstawania zanieczyszczeń, lecz nie w pomieszczeniach zamkniętych.

Separatory tłuszczu mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, dlatego należy unikać ich montażu w pobliżu obiektów mieszkalnych lub miejsc często uczęszczanych przez ludzi. Dla bezpieczeństwa, urządzenia te powinny być także zabezpieczone przed działaniem mrozu.

Aby zapewnić długotrwałe funkcjonowanie separatora tłuszczu należy go regularnie opróżniać i kontrolować, by uniknąć powstawania uszkodzeń. Częstotliwość opróżniania nie jest stała i zależy od ilości oczyszczanych ścieków i zawartych w nich tłuszczów, lecz szacuje się, że proces ten powinien odbywać się nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

Równie istotną kwestią jest podłoże, na którym ma znaleźć się separator. W zależności od typu gruntu, separatory można umiejscowić bezpośrednio na gruncie rodzimym (w przypadku podłoża naturalnego, czyli gruntów piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, sypkich, piaszczysto-glinianych, itp.), lub też na odpowiednio przygotowanym podłożu wzmocnionym, w przypadku naruszenia gruntów rodzimych, gruntów skalistych, torfach oraz mułach.

 

Korzyści wynikające ze stosowania separatorów tłuszczu

  • Łatwa obsługa
  • Nieskomplikowany montaż
  • Długi czas użytkowania
  • Wysoka skuteczność
  • Niska cena separatorów tłuszczu
  • Możliwość instalacji na kilka sposobów
 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Zgodnie z przepisami, we wszystkich zakładach, w którym znajdują się ścieki wytwarzające tłuszcz, powinny znajdować się separatory tłuszczu. Ich głównym zadaniem jest zatrzymanie tłuszczy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz cząstek stałych, które mogłyby zatykać przewody rurowe powodując... więcej
Dziś coraz więcej osób wyraża swoją aprobatę do działań proekologicznych. Istotny wpływ na dynamiczny rozwój tego trendu ma nie tylko troska o otaczające nas środowisko, ale również aspekt finansowy. Gospodarstwa domowe, które podążają tą ścieżką mogą skuteczne minimalizować wydatki przeznaczane na... więcej
Proste rozwiązania często okazują się tymi najskuteczniejszymi. To bardzo popularna teza, która swoje odzwierciedlenie znajduje również w dziedzinie oczyszczania ścieków. Czytając regularnie naszego bloga, z pewnością poznaliście wiele sposobów na usuwanie zanieczyszczeń. Większość z nich to... więcej
Sekwencyjny Biologiczny Reaktor (SBR) bierze swoją nazwę od metody oczyszczania ścieków. Dzięki etapowemu, cyklicznie powtarzającemu się 24-godzinnemu procesowi, oczyszczalnie SBR poszczycić się mogą znacznie większą skutecznością oczyszczania ścieków niż oczyszczalnie tradycyjne drenażowe.   a... więcej
W każdym roku świadomość Polaków w kwestii zalet wynikających z wykorzystania oczyszczalni ścieków systematycznie wzrasta. Wielu właścicieli gospodarstw domowych decyduje się na montaż oczyszczalni na własnej posesji, które regulują gospodarkę ściekami. W ostatnim czasie zalety oczyszczalni ścieków... więcej