Drenaż rozsączający. Co powinieneś o nim wiedzieć?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym: podstawowe informacje, jak działają, przykłady

Drenaż rozsączający jest jednym z najtańszych  sposobów na oczyszczanie ścieków. Przez wzgląd na wysoką odporność na nierównomierny dopływ ścieków oraz korzystną cenę eksploatacji, rozwiązanie to jest jednym z najdłużej i powszechnie wykorzystywanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków - zarówno w Polsce, jak i całej Europie.

Choć dzisiaj zdecydowanie najpopularniejszą i znacznie skuteczniejszą technologią oczyszczania ścieków są oczyszczalnie biologiczne, to nadal przydomowa oczyszczalnia ścieków jest dość atrakcyjną alternatywą w sytuacjach, gdy inwestora nie stać na lepsze rozwiązanie.

Przykłady oczyszczalni z drenażami:

Przykłady oczyszczalni drenażowych

Przydomowa oczyszczalnia z drenażem rozsączającym - budowa

Jak sama nazwa wskazuje, drenaż rozsączający jest elementem drenażowej oczyszczalni ścieków. Ogólnie znajduje się on pod powierzchnią gruntu, a czasami ma formę nasypu, zwanego kopcem filtracyjnym - to ostatnie rozwiązanie stosuje się gdy jest wysoki poziom wód gruntowych.

Drenaż rozsączający oczyszczalni ma postać układu drenów (np. rur drenażowych) ułożonych na dobrze przepuszczalnym gruncie, na przykład na warstwie żwiru o odpowiednio dużej frakcji.

Do rozdzielania drenów na kilka nitek służy studzienka rozdzielcza, znajdująca się tuż przed samym drenażem, za osadnikiem gnilnym. Bez studzienki rozdzielczej jedyną opcją byłoby wykonanie jednej bardzo długiej nitki rozsączania, co przy rozsączaniu grawitacyjnym jest bardzo niepraktyczne ze względu na dużą głębokość wykopu.

Niekiedy oczyszczalnia z drenażem może być wyposażona również w studnię chłonną na końcu całego układu. Na systemie drenażowym odbywa się doczyszczanie ścieków płynących z osadnika gnilnego.

Nad drenażem rozsączającym zwykle znajduje się studzienka napowietrzająca, która zapewnia dopływ tlenu do drenów - tak potrzebnego do doczyszczania ścieków i rozkładu toksycznych zanieczyszczeń na prostsze związki, przy udziale pożytecznych mikroorganizmów.

Ogólnie rzecz biorąc, budowa systemu drenażowego wiąże się z potrzebną dużą powierzchnią terenu, co dla większości inwestorów jest nie do przyjęcia ze względu na ograniczony rozmiar działki oraz chęć jak najlepszego zagospodarowania ogrodu. W tym aspekcie znacznie lepsze są biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, używające znacznie mniejszą powierzchnię niż oczyszczalnie drenażowe.

Zakładasz drenaż rozsączający? Pamiętaj!

Budowa na terenie aglomeracji

Zakładanie drenażu rozsączającego wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków.

Warto już na starcie zaznaczyć, że nie sprawdzi się on w oczyszczalni na obszarach aglomeracji, ponieważ w ten sposób oczyszczone ścieki nie spełnią wymagań jakościowych ścieków oczyszczonych.

Warunki wodno gruntowe

Równie istotnym parametrem jest rodzaj gruntu, który musi być przepuszczalny i najlepiej, gdyby był on piaszczysty. Grunty żwirowe oraz skalne cechują się często zbyt dużą przepuszczalnością, której należy unikać, ponieważ w takiej sytuacji ścieki przenikają nim jeszcze zdążą się rozłożyć.

Kolejnym elementem silnie wpływającym na drenaż rozsączający są wody gruntowe. Wysoki poziom wód gruntowych jest silnym przeciwwskazaniem do stosowania rozsączania drenażowego. Wg ogólnego rozporządzenia, rury drenażowe powinny znajdować się na takiej głębokości, aby odległość między nimi a zwierciadłem poziomu wodonośnego wynosiła co najmniej 1,5 m.

Odległość od studni

Dodatkowo, odległość między umieszczoną studnią z wodą pitną, a najbliżej znajdującym się przewodem rozsączającym ścieki powinna być nie mniejsza niż 70 metrów.

Niezachowanie wymaganej odległości od studni grozi nie tylko problemami ze zgłoszeniem oczyszczalni, ale może też prowadzić do skażenia wody pitnej ściekami przechodzącymi przez drenaż do gruntu rodzimego.

Zasady działania oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym funkcjonują dwuetapowo.

Pierwszy etapem jest oczyszczanie w warunkach beztlenowych, które realizowane jest w osadniku gnilnym. Polega ono na wstępnym podczyszczaniu ścieków przy udziale beztlenowych bakterii.

Za osadnikiem gnilnym odbywa się drugi etap – doczyszczanie tlenowe – polega na oczyszczaniu w warunkach tlenowych, które realizowane jest dzięki systemowi złoża rozsączającego z układem drenów, zakopanego na odpowiedniej głębokości. To tutaj mikroorganizmy tlenowe rozkładają zanieczyszczenia w formie zawiesiny.

Ułożenie drenów powinno zapewnić swobodny dopływ tlenu, bez którego oczyszczalnia nie będzie działać prawidłowo.

Odległości drenaż oczyszczalnia studnia

Wady i zalety drenażu rozsączającego

Zalety

Drenaż rozsączający posiada wiele zalet, spośród których na wyróżnienie zasługują:

  • niski koszt zakupu urządzenia
  • nieskomplikowana konstrukcja
  • brak konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy
  • niskie koszty eksploatacji

Najczęściej oczyszczalnie z drenażem nie wymagają do prawidłowego działania energii elektrycznej (choć wyjątkiem może być konieczność użycia przepompowni ścieków).

W przypadku ich stosowania zaangażowanie pod kątem obsługi jest znikome, co czyni je rozwiązaniem niezwykle komfortowym.Oczyszczalnie te nie wymagają również zapewniania odbiornika ścieków oczyszczonych, ponieważ jest nim grunt znajdujący się pod układem drenażowym.

Wady

Drenaż rozsączający nie nadaje się do warunków gruntowo - wodnych o słabej przepuszczalności oraz wysokim poziomie wód gruntowych. W przypadku tego rozwiązania grunt musi być naprawdę dobrze przepuszczalny i suchy; na innym gruncie ta technologia zwyczajnie się zamuli i szybko przestanie odbierać ścieki. Potrzebne jest też dużo miejsca w ogrodzie (odpowiednio duża działka).

Ze względu na dość wygórowane warunki, które należy spełnić, nie na każdej działce drenaż rozsączający zda egzamin.

Z tego powodu w większości przypadków najlepiej sprawdzi się oczyszczalnia biologiczna z rozsączaniem napowierzchniowym, liniowym pochłaniaczem roślinnym lub odprowadzeniem do oczka wodnego. Taką oczyszczalnię można z powodzeniem zamontować niemal na każdej działce.

Jak dbać o drenaż rozsączający?

Preparat do udrożniania drenażu Eco9 DRENAŻ

Nie bez znaczenia jest także odpowiednie dbanie o drenaż rozsączający. Niezbędne w tej kwestii będą specjalistyczne środki, takie jak Eco9 DRENAŻ, będący niezwykle skutecznym, a przy tym łatwym w użyciu preparatem służącym do udrażniania drenażu rozsączającego znajdującego się w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz całej instalacji kanalizacyjnej.

 

Eco9 drenaż udrażanianie drenażu bakterie preparat

Eco9 DRENAŻ – Udrożnianie drenażu 1000 ml

Stosowany regularnie w znacznym stopniu wydłuża żywotność każdego systemu drenażowego. Jego zastosowanie jest bezpieczne i doskonale współgra z innymi biopreparatami: Eco9 MIX, Eco9 EMP, Eco9 FLO.

Preparat do rozkładu gęstego kożucha w osadniku - Eco9 FLO

Eco9 FLO to specjalistyczny preparat do rozkładu kożucha w oczyszczalni ścieków. Dzięki zaszczepieniu na lekkim nośniku skutecznie działa na powierzchni ścieków w miejscu tworzenia się kożucha. Eco9 FLO wspomaga rozwój pożytecznych bakterii w osadniku oraz oczyszczalni. Dzięki temu mniej osadów trafia na układ drenażowy.

bakterie do szamba eco9 flo rozkład kożucha osadnik preparat oczyszczalnia

Właściwie zaprojektowany oraz wykonany drenaż powinien w pełni sprawnie działać przez wiele lat.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Piękne górskie widoki, szum fal morza Bałtyckiego, promyki zachodzącego słońca odbijające się od tafli mazurskich jezior oraz spokojne agroturystyczne regiony, w których wypoczynek nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wakacje w naszym kraju z pewnością nie są gorsze od tych zagranicznych, ponieważ... więcej
Na montaż oczyszczalni ścieków decydują się nie tylko właściciele prywatnych domów, ale także biur, firm czy przedsiębiorstw spożywczych. jghghg Zakłady przemysłowe, czy duże firmy, które produkują znaczne ilości ścieków muszą pamiętać o ich prawidłowym odprowadzaniu. Czym są ścieki, które nie... więcej
Choć coraz częściej decydujemy się na budowę ekologicznych i inteligentnych domów, to także w przypadku tradycyjnego budownictwa można w prosty sposób zaoszczędzić energię. Rachunki za wodę, prąd i gaz pochłaniają zazwyczaj największą część domowego budżetu. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej... więcej