Hybrydowe oczyszczalnie ścieków

To, jaką oczyszczalnię ścieków zdecydujemy się zamontować, zależy przede wszystkim od potrzeb i liczby jej użytkowników, charakteru budynku oraz ilości wytwarzanych ścieków. Duże znaczenie ma także wielkość posesji i poziom wód gruntowych. Im więcej mieszkańców ma dany budynek, tym większa oczyszczalnia jest potrzebna do neutralizacji ścieków. Jedną z nowości na rynku w segmencie przydomowych oczyszczalni ścieków są oczyszczalnie hybrydowe.

a

Zalety hybrydowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie te działają na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego. Zbiornik łączy w sobie dwa procesy oczyszczania ścieków: beztlenowe realizowane w osadniku i tlenowe realizowane w bioreaktorze na złożu biologicznym. Dzięki technologii hybrydowej oczyszczalnie bardzo dobrze redukują zanieczyszczenia.

Niewielka powierzchnia wykopu, inteligentny system zarządzania pracą oczyszczalni, bardzo dobra wydajność przy nierównomiernym zrzucie ścieków, możliwość rozbudowy oraz brak konieczności budowania drenażu rozsączającego i korzystny system serwisowania to największe zalety tego typu oczyszczalni.

Są one również niezwykle odporne na  krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, a dzięki zaawansowanej automatyce gwarantują komfort użytkowania. Dodatkowo, zintegrowany osadnik wstępny z bioreaktorem wymaga niewielkiej powierzchni montażu.

a

Różnice między oczyszczalnią hybrydową a oczyszczalnią ekologiczną z drenażem rozsączającym

Czym różni się oczyszczalnia ekologiczna z drenażem rozsączającym od oczyszczalni hybrydowej? Przede wszystkim, te drugie są bardziej przyjazne dla lokalnego środowiska, a cały proces oczyszczania zachodzi w jednym szczelnym zbiorniku.

Natomiast w przypadku oczyszczalni ekologicznych, z osadnika wypływa ściek zaledwie podczyszczony (w 60%) i oczyszcza się dopiero w porowatym gruncie. Poza tym, oczyszczalnie hybrydowe są droższe, ponieważ należą do tych z “wyższej półki”.

Hybrydowa oczyszczalnia przydomowa pracuje w ramach nowoczesnej technologii i działa przy nisko obciążonym osadzie czynnym w połączeniu z dobrze dopasowanym złożem biologicznym. Osad czynny, który powstaje podczas ciągłego i intensywnego napowietrzania, miesza się ze świeżymi ściekami doprowadzonymi bezpośrednio do reaktora biologicznego. Powietrze ma dzięki temu podwójne zastosowanie – dostarcza tlen do mikroorganizmów, co powoduje ich rozrost oraz aktywnie miesza ściek.

Hybrydowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone są przede wszystkim do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, na każde warunki gruntowo-wodne. To doskonałe rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, pensjonatów, campingów czy niedużych hoteli.

Systemy hybrydowe mają możliwość przyjęcia większego ładunku odpadów w porównaniu do klasycznych systemów oczyszczania, pozwala na to gromadzenie biomasy w dwóch postaciach. Kolejną cechą oczyszczalni hybrydowych jest znaczna odporność na przeciążenia hydrauliczne oraz na okresowe braki dostępu do energii elektrycznej.

Oczyszczalnie hybrydowe stały się godnym uwagi rozwiązaniem dla gospodarstw domowych, małych placówek publicznych, barów oraz ośrodków wypoczynkowych, które nie mają stałego dostępu do sieci kanalizacyjnej.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Separator to specjalistyczne urządzenie służące do oddzielania tłuszczy od reszty ścieków, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska musi znajdować się we wszystkich miejscach generujących ponadprzeciętną ilość tłuszczy. Rozporządzenie bezpośrednio dotyczy obiektów gastronomicznych,... więcej
Trend na ekologię nie mija. Dziś każdy z nas powinien być ekologiczny, ponieważ ma to istotny wpływ nie tylko na poziom naszego obecnego życia, ale również na przyszłość kolejnych pokoleń. Realizując proekologiczne działania, dajemy szansę naszym dzieciom oraz wnukom na świat wolny od ogromnej... więcej
Coraz częstszym powodem zainteresowania małymi elektrowniami wiatrowymi są wysokie koszty podłączenia do sieci zakładu energetycznego oraz rosnące koszty energii wykorzystywanej w naszych gospodarstwach domowych. Nierzadko zdarza się, że kupno małej elektrowni wiatrowej w pełni zaspokaja potrzeby... więcej