Eko-dom się opłaca!

Od 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontynuuje program dopłat do nowych budynków energooszczędnych i pasywnych. Dzięki temu rozwiązaniu, w znaczny sposób obniżane jest zużycie energii, na co zwraca uwagę przede wszystkim Unia Europejska. Program dopłat dotyczy osób fizycznych, które planują budowę domu jednorodzinnego, kupujących dom lub mieszkanie. Dopłaty z tego tytułu można otrzymać do 2018 roku.

Jeżeli zastanawiasz się nad budową domu energooszczędnego lub pasywnego, z pewnością zainteresuje Cię program dopłat do domów energooszczędnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja na dom energooszczędny wynosi 30 tys. zł, natomiast na dom pasywny aż 50 tys. zł. Osoby kupujące mieszkanie w budynku energooszczędnym mogą uzyskać 11 tys. zł. Co należy zrobić, aby otrzymać dotację na nowy dom?

 

Kto może dostać dotację?

Dotacja skierowana jest do osób fizycznych, które zainteresowane są budową domu jednorodzinnego lub kupują dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny oraz osoby dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

O dopłaty mogą również się ubiegać inwestorzy, którzy budują domy w tak zwanym systemie gospodarczym.

 

Czy można uzyskać dopłaty dla budynku, który jest w trakcie budowy?

Program przewiduje, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że przedsięwzięcie, które nie jest zakończone w momencie zawierania umowy kredytu, może być przedmiotem dofinansowania.

Należy pamiętać, że konieczne jest spełnienie kilku warunków, m.in. zaciągnięcie kredytu w banku, który podpisał umowę o współpracy z Funduszem, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych zdefiniowanych przez NFOŚiGW oraz innych wytycznych określonych w zał. 3 do Programu.

W Programie wymienione są rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć, w tym “budowa domu jednorodzinnego”. Przez budowę należy rozumieć wykonanie nowego budynku jednorodzinnego.

Otrzymanie dopłaty do budynku rozbudowywanego, przebudowywanego czy remontowanego nie jest zatem możliwe.

 

Podsumowując:

Decyzji dotyczącej dofinansowania na dom energooszczędny lub pasywny udziela NFOŚiGW. Program działa do 2018 roku i obejmuje tylko wznoszenie nowych domów, a nie rozbudowę czy remont istniejącego. Dopłatę na dom energooszczędny można uzyskać tylko w przypadku zaciągnięcia kredytu w jednym z banków współpracujących z Funduszem.

Pamiętajmy również, że nawet po zakończeniu budowy, Fundusz może jeszcze raz skontrolować budynek, a przez 5 kolejnych lat nie możemy dokonać sprzedaży domu lub wnosić zmian, które obniżyłyby jego standard energetyczny.

 

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Każdy kolejny dzień zbliża nas do zimy. Dni są coraz krótsze, szybciej zapada zmrok, a temperatury już niebawem mogą spaść poniżej zera. To pora roku o zupełnie innej charakterystyce niż lato, które jeszcze nie tak dawno gościło w naszym kraju. Nie jest tajemnicą, że zmieniające się pory roku mają... więcej
Co to jest próba osadowa i po co się ją wykonuje? Na czym polega kontrola osadu w oczyszczalni? Próba osadowa to zabieg polegający na sprawdzeniu ilości i jakości osadu w zbiorniku oczyszczalni ścieków. Wykonuje się ją przede wszystkim po to, by sprawdzić czy nie został przekroczony poziom osadu w... więcej
Moduł BioStar to kompaktowy moduł sekwencyjny z aktywnym osadem czynnym, w którym procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. Urządzenie podłączone jest pod istniejący osadnik wstępny. Dzięki temu osad czynny jest obciążony w bardzo małym stopniu, co podnosi skuteczność oczyszczania.   Dlaczego... więcej