Eko-dom się opłaca!

Od 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontynuuje program dopłat do nowych budynków energooszczędnych i pasywnych. Dzięki temu rozwiązaniu, w znaczny sposób obniżane jest zużycie energii, na co zwraca uwagę przede wszystkim Unia Europejska. Program dopłat dotyczy osób fizycznych, które planują budowę domu jednorodzinnego, kupujących dom lub mieszkanie. Dopłaty z tego tytułu można otrzymać do 2018 roku.

Jeżeli zastanawiasz się nad budową domu energooszczędnego lub pasywnego, z pewnością zainteresuje Cię program dopłat do domów energooszczędnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja na dom energooszczędny wynosi 30 tys. zł, natomiast na dom pasywny aż 50 tys. zł. Osoby kupujące mieszkanie w budynku energooszczędnym mogą uzyskać 11 tys. zł. Co należy zrobić, aby otrzymać dotację na nowy dom?

 

Kto może dostać dotację?

Dotacja skierowana jest do osób fizycznych, które zainteresowane są budową domu jednorodzinnego lub kupują dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny oraz osoby dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

O dopłaty mogą również się ubiegać inwestorzy, którzy budują domy w tak zwanym systemie gospodarczym.

 

Czy można uzyskać dopłaty dla budynku, który jest w trakcie budowy?

Program przewiduje, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że przedsięwzięcie, które nie jest zakończone w momencie zawierania umowy kredytu, może być przedmiotem dofinansowania.

Należy pamiętać, że konieczne jest spełnienie kilku warunków, m.in. zaciągnięcie kredytu w banku, który podpisał umowę o współpracy z Funduszem, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych zdefiniowanych przez NFOŚiGW oraz innych wytycznych określonych w zał. 3 do Programu.

W Programie wymienione są rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć, w tym “budowa domu jednorodzinnego”. Przez budowę należy rozumieć wykonanie nowego budynku jednorodzinnego.

Otrzymanie dopłaty do budynku rozbudowywanego, przebudowywanego czy remontowanego nie jest zatem możliwe.

 

Podsumowując:

Decyzji dotyczącej dofinansowania na dom energooszczędny lub pasywny udziela NFOŚiGW. Program działa do 2018 roku i obejmuje tylko wznoszenie nowych domów, a nie rozbudowę czy remont istniejącego. Dopłatę na dom energooszczędny można uzyskać tylko w przypadku zaciągnięcia kredytu w jednym z banków współpracujących z Funduszem.

Pamiętajmy również, że nawet po zakończeniu budowy, Fundusz może jeszcze raz skontrolować budynek, a przez 5 kolejnych lat nie możemy dokonać sprzedaży domu lub wnosić zmian, które obniżyłyby jego standard energetyczny.

 

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Choć przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie tylko doskonałe rozwiązanie dla środowiska i naszych finansów, to wiele osób zastanawia się w jaki sposób przygotować się do jej budowy. Myśląc o czyszczalni należy pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, oczyszczalnia, której przepustowość nie... więcej
Czy spotkaliście się już z terminem szara energia? Nie? Nie dziwi nas to, ponieważ jest to obecnie mało popularne zagadnienie, pomimo że jest bezpośrednio związane z szeroko rozumianą ekologią, która przecież w ostatnich latach jest na topie. Dziś budujemy ekologiczne domy, jeździmy ekologicznymi... więcej
Wszystkie zanieczyszczenia, które docierają do oczyszczalni są rozkładane na związki mineralne, które nie są groźne dla środowiska naturalnego. Przydomowa oczyszczalnia to inwestycja na długie lata, jednak jaki typ oczyszczalni będzie najlepiej dostosowany do naszych potrzeb? Wśród najważniejszych... więcej