Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

W ofercie firmy HABA znajdują się większe oczyszczalnie do 1tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców) przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie wiosek lub małych miast.
Każdorazowo taka oczyszczalnia projektowana jest indywidualnie w zależności od parametrów dopływających ścieków.

Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli
Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli