Studnie wodomierzowe i studnie chłonne

Studnie wodomierzowe i studnie chłonne

Studnie wodomierzowe:

Studnia wodomierzowa wykonana jest z monolitycznego zbiornika z polietylenu wysokiej gęstości. Wewnątrz studni znajdują się stopnie złazowe umożliwiające wejście do zbiornika.
Zbiornik zwieńczony jest nadbudową średnicy 600mm oraz pokrywą typu lekkiego wykonanymi z polietylenu.

Studnia wyposażona jest w szczelne przyłącze wlotowe i wylotowe, wykonane z rury PE o średnicy ø32, umożliwiające podłączenie wodomierza (istnieje możliwość zmiany średnic przyłączy na ø40).

 

Studnie chłonne:

  • Rozsączanie wody deszczowej
  • Rozsączanie ścieków odprowadzanych z osadnika gnilnego
  • Rozsączanie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni biologicznych

 

Przejdź do sklepu

Studnie wodomierzowe i studnie chłonne
Studnie wodomierzowe i studnie chłonne
Studnie wodomierzowe i studnie chłonne

Jak wybrać odpowiednią studzienkę wodomierzową?

Jeżeli na zewnątrz obiektu wymagany jest odczyt wody, to do rury wodnej musi zostać podłączony wodomierz, który należy odpowiednio zabezpieczyć. Wraz z nim na przyłączu wodociągowym instaluje się studnię wodomierzową.

Studzienka wodomierzowa jest produktem przeznaczonym do umieszczania w nim urządzeń do kontroli pomiaru wody, czyli wspomnianych wyżej wodomierzy. Dzięki dobrze zaprojektowanej studzience można w łatwy i szybki sposób dokonać odczytu ilości zużytej wody, kontroli urządzeń pomiarowych oraz sprawnie kontrolować działania umieszczonego wodomierza.

Często inwestor nie ma jednoznacznych wytycznych na temat tego, jakie urządzenie powinien wybrać, a informacje od lokalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów lub zawarte w projekcie budowlanym są niejasne. To rodzi wiele pytań, na które odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Kiedy musi być studzienka wodomierzowa?

Niekiedy odczyt wodomierza musi odbywać się poza posesją, np. w przypadku braku podpiwniczenia budynku lub też w pomieszczeniach gospodarczych nie posiadających piwnic. W takich sytuacjach na przyłączu wodociągowym jest instalowana studzienka wodomierzowa dla obsługi pomiarowej tego przyłącza wody. Jest to wygodne dla domowników, ponieważ inkasent może dokonać odczytu wodomierza bez ich udziału (obecność domowników nie jest obowiązkowa do spisania poboru wody). Brak możliwości umieszczenia wodomierza wewnątrz budynku jest więc głównym powodem, dla którego buduje się studnie wodomierzowe.

Podstawowym zadaniem takiej studzienki jest ochrona wodomierza, jak i armatury wodnej znajdującej się na przyłączach sieci wodociągowej, przed czynnikami zewnętrznymi (napływem wody, czynnikami atmosferycznymi, obciążeniami mechanicznymi).

Gdzie jest montowana studzienka wodomierzowa?

Studnia wodomierzowa jest montowana pod ziemią, na terenie posesji właściciela. Powinna ona mieć taką konstrukcję oraz kształt, która umożliwi bezproblemowe posadowienie pod powierzchnią ziemi.

Czy studnia wodomierzowa może zamarznąć?

Na bezpieczeństwo użytkowania studzienki wodomierzowej wpływają dwa czynniki:

  • wybór odpowiedniego produktu
  • prawidłowy sposób montażu (również przy wysokim poziomie wód gruntowych)

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to zminimalizowane zostaje ryzyko ewentualnej awarii spowodowanej zamarznięciem przyłączy wodociągowych i wodomierza, co pozwala uniknąć wysokich kosztów napraw z tym związanych.

Studnie wodomierzowe - zasady instalacji

Przy instalacji studzienki wodomierzowej należy zachować odległość minimum 2 metrów od granicy działki. Gabaryty studni wpływają na to, jak głęboki będzie wykop. W przypadku większych studzienek często przyjmuje się, że wykop powinien mieć 1 metr zapasu. Dno wykopu należy oczyścić ze wszelkich kamieni oraz innych elementów, które mogłyby wypchać studzienkę lub ją zwyczajnie uszkodzić, a następnie wyrównać.

Jeżeli montaż jest wykonywany na gruntach o słabej nośności, to zalecane jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci obsypki z betonu.

Gdy już studnia wodomierzowa zostanie właściwie ustawiona w wykopie i wypoziomowana (z zachowaniem właściwego kierunku przepływu), to można przejść do podłączenia rur, przyłącza.

Przestrzeń między studzienką a ścianami wykopu najlepiej jest uzupełnić czystym, zagęszczonym piaskiem (na terenach podmokłych może być zastosowany dodatek cementu).