Ścieki jako nawóz

Oczyszczalnie ścieków to dziś temat, który bardzo zyskuje na popularności. Na ich instalację decydują się nie tylko gospodarstwa domowe, budynki użyteczności publicznej czy przedsiębiorstwa produkcyjne, ale również całe wsie i małe miasteczka, które nie mają stałego dostępu do sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalnie mają wiele zalet, z którymi warto się zapoznać. Łatwy montaż, prosta obsługa, pozytywny wpływ na środowisko, niskie koszty eksploatacji oraz całkowite wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów to jedne z atrybutów, które w głównym stopniu przemawiają do osób decydujących się na taką inwestycję. Należy jednak pamiętać, że nieodłącznym produktem oczyszczania ścieków jest powstający osad.

W większości przypadków jest on traktowany jako odpad, który trafia na składowiska. Jest to najprostsze rozwiązanie problemu, ale czy najlepsze? Niestety nie, ponieważ to rozwiązanie, które jest najmniej przyjazne dla środowiska. Według szacunków, w każdym roku oczyszczalnie ścieków produkują łącznie około 450 tys. ton suchej masy osadów ze ścieków komunalnych. To ogromna ilość, jednak można ją efektywnie zagospodarować.

a

Osad, a nawóz

Powstający w procesie oczyszczania ścieków osad można po odpowiednim przetworzeniu stosować jako nawóz, którego właściwości są zbliżone do obornika. Oznacza to, że może być on wykorzystywany przez rolników. Proces przetwarzania ścieków rozpoczyna się od odprowadzenia ich z układu oczyszczania. Wyizolowane ścieki podawane są procesowi higienizacji, a następnie stabilizacji.

a

hdwallpapersd.com

hdwallpapersd.com

a

Pierwszy proces ma na celu usunięcie wszelkich mikroorganizmów chorobotwórczych. Dzięki drugiemu poprawiają się właściwości chemiczne i fizyczne przetwarzanego osadu. W ten sposób powstaje nawóz, który jest bogaty w materię organiczną oraz mikroelementy niezbędne roślinom w fazie wzrostu. Jest to w głównej mierze wapń, magnez, azot oraz fosfor.

a

Przepisy

Niewłaściwie przetworzone ścieki mogą zawierać metale ciężkie oraz różnorodne formy organizmów chorobotwórczych, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz stanu środowiska. Mogą to być bakterie Salmonelli oraz pasożyty Ascaris, Trichuris czy Toxocara, dlatego konieczne jest stosowanie się do przepisów dotyczących ich przetwarzania oraz właściwego stosowania.

Obowiązki spoczywają zarówno po stronie podmiotu, który jest dostawcą przetworzonych ścieków, jak i po stronie rolnika. Dostawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia na ich rolnicze wykorzystanie oraz wykonać analizę mikrobiologiczną nawozu pod kątem obecności niepożądanych składników.

Obowiązkiem rolnika jest natomiast posiadanie kopii pozwolenia wodno-prawnego, analizy ścieków i gleby oraz planu nawożenia, uwzględniającego ilość składników odżywczych zawartych w ściekach i zgodne z nim gospodarowanie ich. Zgodnie z przepisami rolnik nie może wykorzystywać ścieków komunalnych w formie nawozu na każdym gruncie. W tym przypadku prawo uwzględnia pewne ograniczenia, do których koniecznie trzeba się stosować. Zabronione jest używanie nawozu powstającego na bazie ścieków w następujących przypadkach:

  • w uprawie roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta,
  • na glebach zamarzniętych lub pokrytych śniegiem (z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb),
  • na gruntach ornych o spadku większym niż 10%,
  • na łąki, pastwiska i plantacje drzew leśnych o spadku 20% i więcej,
  • na gruntach rolnych, na których rozprowadzane są za pomocą deszczowni, leżących w odległości mniejszej niż 200 m (od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi) i  70 m (od dróg publicznych i linii kolejowych).

a

Według szacunków zaledwie 30% osadu ściekowego pochodzącego z polskich oczyszczalni jest przetwarzana na nawóz. Co dzieje się zresztą?

Ponad 40% jest przetwarzana termicznie, a pozostała część trafia na składowiska. Jedną z głównych przyczyn tak niskiego poziomu wykorzystania nawozu pochodzącego ze ścieków w rolnictwie jest brak wystarczającej wiedzy rolników na temat zalet i korzyści. W krajach skandynawskich ponad 90% procent ścieków jest przetwarzana – warto zbliżyć się do tego poziomu, tym bardziej, że nawóz naturalny jest coraz rzadziej stosowany w polskim rolnictwie, w którym hoduje się coraz mniej zwierząt.

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Od ponad 23 lat jestem użytkownikiem przydomowej oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach często słyszę w rozmowach ze znajomymi, budującymi wymarzony dom, że mają oferty, na tzw. SZAMBA EKOLOGICZNE.Pytam wtedy cóż kryje się pod tą nazwą? Odpowiedzi są różne. Jedni mówią, że to atestowany, szczelny... więcej
Drewniane lub gliniane ściany, słomiany dach, brązowe okiennice i kwiaty w doniczkach na każdym parapecie, a wokół trawa, wiejska dróżka oraz szumiące pola. Właśnie tak większość osób wyobraża sobie eko domy. Nadajemy im wiejski charakter, ponieważ kojarzy nam się to z naturą i bliskością z... więcej
Choć przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie tylko doskonałe rozwiązanie dla środowiska i naszych finansów, to wiele osób zastanawia się w jaki sposób przygotować się do jej budowy. Myśląc o czyszczalni należy pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, oczyszczalnia, której przepustowość nie... więcej
Aby dodatkowo podnieść skuteczność oczyszczania i wydłużyć żywotność naszej przydomowej oczyszczalni ścieków, warto wyposażyć się w ODPOWIEDNIE BIOPREPARATY, dzięki którym następuje rozpad i degradacja szkodliwych substancji. Preparaty stosowane w przydomowych oczyszczalniach mają zastosowanie... więcej
Coraz więcej osób na terenie swoich posesji oraz gospodarstw domowych wdraża rozwiązania, które przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia kwot pojawiających się na rachunkach za podstawowe media, ale również mają istotny wpływ na ochronę otaczającego nas środowiska. Obecnie największą... więcej