Ciekawe! Największa oczyszczalnia ścieków w Polsce

HABA RL to producent przydomowych oczyszczalni, który od wielu lat zapewnia Klientom wysokiej jakości rozwiązania, dzięki którym możliwa jest utylizacja ścieków. To produkty wykorzystywane wyłącznie na terenach, które są pozbawione stałego dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Jeżeli posiadacie taki system w domu, z pewnością wiecie, jaka jest zasada jego działania i co dzieje się ze ściekami opuszczającymi Wasz dom, ale czy jesteście świadomi, jak funkcjonują oczyszczalnie, które obsługują nie jeden dom, a całą aglomerację? To bardzo ciekawa kwestia, dlatego w dzisiejszym artykule zaprezentujemy Wam największą oczyszczalnię ścieków w Polsce.

 

Czajka – największa oczyszczalnia w Polsce

Według danych statystycznych mieszkaniec największego polskiego miasta, czyli Warszawy w ciągu doby zużywa ponad 200 l wody. Nie zapominajmy o ściekach przemysłowych oraz ściekach opadowych, które również obsługiwane są przez miejską kanalizację. W praktyce w ciągu doby Warszawa generuje aż 500 mln litrów ścieków. To ogromna wartość, którą trzeba na bieżąco oczyścić, dlatego na terenie Choszczówki powstała największa oczyszczalnia ścieków w naszym kraju – „Czajka”.

Oczyszczalnia swoją działalność rozpoczęła już w 1991 roku, jednak w związku z zaostrzeniem przepisów ochrony środowiska niezbędna była jest modernizacja, która rozpoczęła się w 2008 roku i trwała do 2012 roku. Koszt całej inwestycji wyniósł 3 miliardy złotych, z czego połowa tej kwoty była dofinansowana z funduszy unijnych.

Obecnie oczyszczalnia “Czajka” jest nie tylko jedną z najdroższych, ale również jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków na świecie. Dzięki modernizacji średnia przepustowość oczyszczalni wzrosła z 240 tys. m³ do 435 tys. m³ na dobę.

 

Oczyszczalnia ścieków "Czajka">>Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (fot. K.Kowalski/aeromedia dla MPWiK)

Oczyszczalnia ścieków “Czajka”>>Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (fot. K.Kowalski/aeromedia dla MPWiK)

Sposób działania

“Czajka” jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. W pierwszym etapie oczyszczania ze ścieków usuwane są tzw. skratki, czyli wszystkie zanieczyszczenia, które nie są rozpuszczalne w wodzie, takie jak patyki, czy przedmioty wykonane z gumy lub innych tworzyw sztucznych. Ścieki oczyszczone z ciał stałych są przepompowane do reaktorów biologicznych z osadem czynnym typu BIODENIPHO.

Każdy z reaktorów wyposażony jest w dwa oddzielone osadniki wtórne. W tym etapie ścieki są oczyszczane przez bakterie żyjące i rozwijające się w reaktorze biologicznym. Odżywiają się one występującymi w ściekach związkami węgla, azotu i fosforu. W oczyszczalni Czajka proces ten trwa zaledwie kilkanaście godzin.

Woda jest już oczyszczona, a bakterie wraz z innymi osadami opadają na dno i są odprowadzane do zagęszczaczy grawitacyjnych, gdzie ulegają zagęszczeniu, a następnie są kierowane do specjalnych komór fermentacyjnych, gdzie w procesie stabilizacji beztlenowej osadów powstaje biogaz, który w wyniku spalania może być przekształcony na energię elektryczną, która odpowiada 1/3 zapotrzebowania na energię elektryczną całej oczyszczalni. W ten sposób oczyszczalnia działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Dziś coraz więcej osób wyraża swoją aprobatę do działań proekologicznych. Istotny wpływ na dynamiczny rozwój tego trendu ma nie tylko troska o otaczające nas środowisko, ale również aspekt finansowy. Gospodarstwa domowe, które podążają tą ścieżką mogą skuteczne minimalizować wydatki przeznaczane na... więcej
Jeżeli Wasz dom jest zlokalizowany na terenie, który nie ma stałego dostępu do sieci kanalizacyjnej, to występując w roli właścicieli posesji, jesteście odpowiedzialni za samodzielnie zagospodarowanie wody opadowej. Istnieje wiele rozwiązań tego problemu, jednak w dzisiejszym artykule skupimy się... więcej
Piękne górskie widoki, szum fal morza Bałtyckiego, promyki zachodzącego słońca odbijające się od tafli mazurskich jezior oraz spokojne agroturystyczne regiony, w których wypoczynek nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wakacje w naszym kraju z pewnością nie są gorsze od tych zagranicznych, ponieważ... więcej