Eco9 START - Rozruch oczyszczalni drenażowych

Eco9 START - Rozruch oczyszczalni drenażowych

60,00 zł

Preparat Eco9 START jest stosowany przy rozruchu oraz po każdorazowym opróżnieniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba. Podczas opróżniania wraz z nieczystościami zostaje usunięta naturalna flora bakteryjna odpowiedzialna za prawidłową pracę oczyszczalni i utrzymanie równowagi biologicznej. Z Eco9 START spowodujesz jej szybką odbudowę w zbiorniku.

SKŁAD I DZIAŁANIE:
W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad oraz degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno i wielo węglowych związków organicznych. Kompozyt mikrobiologiczny posiada zdolności wiązania metali ciężkich, kierowania pożądanymi procesami fermentacyjnymi, zmiany pH ścieków i płynnych odchodów oraz bardzo silnego hamowania rozwoju patogennych drobnoustrojów, a także niszczenia drogą enzymatyczną jaj oraz form przetrwalnikowych owadów i endopasożytów.

DAWKOWANIE:
Biopreparat Eco9 START stosuje się w 3 dawkach po 80 gramów na osadnik 2000-3000 litrów w okresie rozruchowym oczyszczalni oraz po całkowitym opróżnieniu zbiornika. Pierwszą dawkę 80g należy zastosować tydzień po uruchomieniu oczyszczalni i kolejne dwie dawki w odstępach tygodniowych do miski ustępowej lub bezpośrednio do oczyszczalni.

Po okresie rozruchowym zalecane jest używanie preparatu Eco9 MIX dla zapewnienia optymalnej pracy oczyszczalni.

Masa: 250 gramów

Inni kupili również: Eco9 MIX 2kg, Eco9 DRENAŻ, Eco9 FLO