Automatyczny kompostownik osadu HABA Composter

Automatyczny kompostownik osadu HABA Composter

Osad nadmierny powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej Bio Easy Flow jest wypompowywany  do  kompostownika  osadów  przy  pomocy  pompy  osadów umieszczonej w oczyszczalni biologicznej i sterowanej przy pomocy specjalnie dostosowanego sterownika. Raz na kilka lat przerobiony i higienizowany osad jest usuwany i wykorzystywany do nawożenia roślin.

Zalety zastosowania  automatycznego  kompostownika osadów:

  • likwidacja konieczności wywozu osadów z oczyszczalni, dzięki zagospodarowaniu ich w obrębie działki
  • możliwość montażu oczyszczalni w miejscu gdzie nie ma dojazdu
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, dzięki braku konieczności wywozu osadów
  • ułatwienie obsługi i eksploatacji oczyszczalni
  • możliwość uzyskania wartościowego kompostu dla roślin
  • urządzenie jest niewidoczne dla użytkowników ze względu na montaż podziemny

 

Budowa kompostownika HABA COMPOSTER

Budowa automatyczny kompostownik osadu oczyszczalni Haba

Schemat urządzenia w ogrodzie:

Automatyczny kompostownik osadu HABA COMPOSTER schemat