Oczyszczalnie przemysłowe

Od wielu lat przemysł jest utożsamiany z działalnością, która nie sprzyja otaczającemu nas światu. Obwiniany jest za wycieki chemikaliów do pobliskich akwenów, zanieczyszczenia powietrza oraz skażenia gleby. Jest w tym wiele prawdy, ponieważ na przestrzeni lat zdarzały się katastrofy ekologiczne, które całkowicie degradowały środowisko naturalne, jednak w ostatnich latach przemysł zmienia się i idzie w dobrym kierunku.

Duży udział w tej kwestii ma idea społecznej odpowiedzialności biznesu, która polega na zwiększeniu udziałów m.in. na inwestycje związane z ochroną środowiska.

a

Oczyszczanie ścieków

Jedną z takich inwestycji są oczyszczalnie przemysłowe, które umożliwiają efektywne oczyszczanie ścieków z zakładów produkcyjnych. Ścieki wytwarzane przez przedsiębiorstwa produkcyjne często zawierają związki chemiczne, które są produktem ubocznym realizowanych procesów technologicznych. Mogą to być związki metali ciężkich lub związki DDT, które stanowią ogromne zagrożenie dla otaczającego środowiska oraz skupisk ludności.

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków powinny być stosowane w następujących gałęziach przemysłu:

  • ubojnie,
  • przetwórstwo ryb,
  • galwanizernia,
  • odzieżowy,
  • spożywczy,
  • ropopochodny,
  • spożywczy,
  • farmaceutyczny.

Oczyszczalnia ścieków to bardzo ogólny termin, jednak w rzeczywistości występuje wiele różnorodnych systemów oraz metod oczyszczania powstających w fabrykach zanieczyszczeń. Opracowanie szczegółowego projektu technologicznego wraz z kompleksową budową oczyszczalni musi być dopasowane do specyfiki danej branży. Tylko w ten sposób można osiągnąć założone parametry na wylocie ścieków.

a

Procesy oczyszczania

Jednym z najskuteczniejszych sposobów usunięcia substancji toksycznych ze ścieków przemysłowych jest proces fermentacji metanowej, w którym następuje wielofazowy rozkład zanieczyszczeń organicznych. Producenci przemysłowych oczyszczalni ścieków oferują fabrykom zarówno systemy wykonywane seryjne, które bazują na ujednoliconych komponentach lub niestandardowe projekty wykonywane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem określonej fabryki.

Budowa takiej oczyszczalni na terenie zakładu produkcyjnego zapewnia nie tylko właściwą gospodarkę wodno-ściekową, ale również korzyści ekonomiczne. Podmioty z własną oczyszczalnią ścieków nie muszą inwestować w systemy separacji zawiesin i tłuszcze, które wiążą się z wysokimi kosztami utylizacji osadów. Ścieki można również przetwarzać na energię elektryczną lub ciepłą z biogazu. To z całą pewnością inwestycją, nad którą warto się zastanowić.

MONTAŻ OCZYSZCZALNI PRZEMYSŁOWEJ NA PONAD 100 OSÓB HABA RL  -   RESTAURACJA RÓŻA PORAJA, BUDZIEJEWO

 

Interesujący artykuł? Przeczytaj także o...

Dziś coraz więcej osób wyraża swoją aprobatę do działań proekologicznych. Istotny wpływ na dynamiczny rozwój tego trendu ma nie tylko troska o otaczające nas środowisko, ale również aspekt finansowy. Gospodarstwa domowe, które podążają tą ścieżką mogą skuteczne minimalizować wydatki przeznaczane na... więcej
Jeżeli Wasz dom jest zlokalizowany na terenie, który nie ma stałego dostępu do sieci kanalizacyjnej, to występując w roli właścicieli posesji, jesteście odpowiedzialni za samodzielnie zagospodarowanie wody opadowej. Istnieje wiele rozwiązań tego problemu, jednak w dzisiejszym artykule skupimy się... więcej
Piękne górskie widoki, szum fal morza Bałtyckiego, promyki zachodzącego słońca odbijające się od tafli mazurskich jezior oraz spokojne agroturystyczne regiony, w których wypoczynek nabiera zupełnie nowego znaczenia. Wakacje w naszym kraju z pewnością nie są gorsze od tych zagranicznych, ponieważ... więcej