Osadniki WIRO

Osadniki WIRO

Osadniki WIRO
Osadniki WIRO
Osadniki WIRO

Zbiorniki wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczone do wykorzystania np. jako osadniki.

•     wytrzymała konstrukcja zbiornika

Osadniki WIRO
Osadniki WIRO
Osadniki WIRO
Osadniki WIRO
Osadniki WIRO