Przepompownie

Przepompownie

Przepompownie
Przepompownie
Przepompownie
Przepompownie

Przepompownie są obiektami przeznaczonymi do transportu hydraulicznego ścieków sanitarnych, przemysłowych, ogólnospławnych i deszczowych do punktu odbioru. Składają się ze zbiornika czerpalnego, instalacji hydraulicznej z pompą oraz sterowania (w wybranych modelach). W ofercie znajdują się zarówno przepompownie jedno jak i dwupompowe.

  • wytrzymała konstrukcja zbiornika
  • wysoka niezawodność instalacji tłocznej
  • możliwość dopasowania indywidualnego rozwiązania

Przepompownie
Przepompownie
Przepompownie
Przepompownie
Przepompownie
Przepompownie
Przepompownie