Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO

Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO

Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO

Oczyszczalnia SBR - sekwencyjny reaktor biologiczny

Oczyszczalnia SBR PRIMO jest kompaktową oczyszczalnią biologiczną składająca się z osadnika wstępnego i sekwencyjnego reaktora biologicznego, w którym procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. W oczyszczalniach SBR PRIMO na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od poziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu. W ofercie mamy również pożyteczne bakterie i preparaty do oczyszczalni, które poprawiają skuteczność oczyszczania technologii SBR.

Zalety produktu:

 • technologia osadu czynnego
 • ciśnieniowe odprowadzenie ścieków oczyszczonych
 • możliwość wkomponowania oczyszczalni w ogród
 • opcja wykorzystania ścieków oczyszczonych do nawadniania roślin
 • nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni
 • wykorzystanie technologii WIRO
 • wytrzymała konstrukcja zbiorników

Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO
Oczyszczalnie biologiczne SBR Primo WIRO

Oczyszczalnia SBR PRIMO - zasada działania

Sekwencyjny  Biologiczny  Reaktor  czyli  SBR  bierze  swoją  nazwę  od  metody  oczyszczania ścieków.  Dzięki  etapowemu,  cyklicznie  powtarzającemu  się  24-godzinnemu  procesowi, oczyszczalnie SBR PRIMO poszczycić się mogą znacznie większą skutecznością oczyszczania ścieków od oczyszczalni tradycyjnych drenażowych.

Oczyszczalnia SBR Primo  spełnia następujące funkcje:

 • mechaniczną, która polega na oddzieleniu dopływających do reaktora ścieków, w postaci zawiesiny opadającej i części lekkich flotujących
 • biologiczną,  która  odbywa  się  w  komorze  reaktora  i  polega  na  natlenianiu  dostarczanych ścieków. W wyniku działania mikroorganizmów tlenowych znajdujących się w osadzie czynnym ze  ścieków  usuwane  są  zanieczyszczenia  z  bardzo  wysoką  skutecznością.  Oczyszczanie ścieków w reaktorze SBR Primo  odbywa się według następujących po sobie etapów.

 

Technologia SUPER SBR

 • połączenie  zalet  24  i  6  godzinnego  cyklu  pracy  dla  maksymalnego  wykorzystania  objętości reaktora.
 • symultaniczne,  równomierne  dozowanie  ścieków  z  napowietrzaniem  reaktora,  polepszające warunki pracy osadu czynnego i zmniejszające ilość osadu nadmiernego.
 • likwidacja  zapachów  wynikających  z  fermentacji  beztlenowej  dzięki  odświeżaniu  ścieków  w osadniku wstępnym.
 • zmniejszenie energochłonności przez maksymalizację wykorzystania tlenu, dzięki wydłużonej drodze przepływu pęcherzyków powietrza.

 

Budowa oczyszczalni

Oczyszczalnia SBR Primo składa się z następujących elementów:

 • komory osadnika z odświeżaniem o pojemności dostosowanej do liczby użytkowników (jednostek RLM)
 • komory reaktora o pojemności dostosowanej do liczby użytkowników (jednostek RLM)
 • skrzynki technicznej
 • dmuchawy oraz dyfuzora powietrznego
 • pomp zanurzeniowych
 • sterownika automatycznego
 • system dozowania koagulantu ecopax (w wybranych opcjach)

 

Schemat oczyszczalni SBR PRIMO:

Schemat budowy oczyszczalni SBR PRIMO

 

Fazy pracy oczyszczalni biologicznej SBR PRIMO

Faza 1 - Napełnianie komory osadnika

Ścieki bytowe dostarczane do oczyszczalni w pierwszym etapie trafiają do komory osadnika, gdzie cięższe  frakcje  opadają  grawitacyjnie  na  dno  zbiornika.  Osadnik  służy  do  uśredniania dopływających  ścieków  i  pozwala  na  zmniejszenie  nagłych  napływów  ścieków  (dzięki zastosowaniu pompy powietrznej i części buforowej osadnika) oraz odciąża reaktor biologiczny. Na wylocie z komory osadnika znajduje się filtr szczotkowy.

Zasada działania oczyszczalni SBR - pierwsza faza pracy napełnianie

 

Faza 2 - Cykliczne napełnianie z natlenianiem reaktora

Ścieki z komory osadnika są dozowane przy użyciu pompy powietrznej do reaktora, gdzie podlegają procesowi natleniania (dzięki równoległej pracy pompy powietrznej i dmuchawy, ścieki surowe trafiają do reaktora podczas natleniania). Tlenowy proces oczyszczania przyczynia się do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz azotowych. Proces natleniania odbywa się za pomocą dyfuzora zasilanego za pomocą dmuchawy zamontowanej w skrzynce technicznej.

Zasada działania oczyszczalni SBR - druga faza pracy natlenianie

Faza 3 - Sedymentacja

Kilkukrotnie  (w  zależności  od  ustawień  sterownika)  w  ciągu  doby  cykliczna  praca  dmuchawy zostaje przerwana, a ścieki poddawane są procesowi sedymentacji. W tym czasie większe cząstki zawarte w ściekach opadają w dół. Po zakończeniu sedymentacji uruchomiona zostaje pompa recyrkulująca osad nadmierny z komory reaktora do komory osadnika.

Zasada działania oczyszczalni SBR - trzecia faza pracy sedymentacja

Faza 4 - Odpompowanie ścieków oczyszczonych i osadu nadmiernego

Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika wodnego lub do gruntu np. przez studnie chłonną, pochłaniacz roślinny, drenaż. W odpowiednich odstępach czasu, po odpompowaniu ścieków oczyszczonych osad nadmierny jest odprowadzany do komory osadnika wstępnego. Odprowadzenie osadu nadmiernego dodatkowo odbywa się w ciągu dnia. Faza czwarta polega na odpompowaniu wyklarowanej,oczyszczonej części ścieków z reaktora. Odbywa  się  ona  w  godzinach  nocnych,  bezpośrednio  po  zakończeniu  sedymentacji,  a  przed uruchomieniem pompy recyrkulującej (FAZA 3). Odpompowanie ścieków odbywa się za pomocą zamontowanej w środku reaktora pompy.

Zasada działania oczyszczalni SBR - czwarta faza pracy (odpompowanie)

 

Modele oczyszczalni SBR PRIMO WIRO:

Próba osadowa oczyszczalni SBR - wyklarowana woda używana do nawadniania ogrodu

Kluczowe zalety oczyszczalni SBR PRIMO WIRO:

Oczyszczalnia wkomponowana w ogród

Tylko dwa włazy oczyszczalni i możliwość zastosowania pokryw KAMELEON, oraz możliwość zamontowania skrzynki sterowniczej w  dogodnym miejscu. Dodatkowo dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika istnieje możliwość idealnego dopasowania wysokości nadbudowy do poziomu gruntu.

Oszczędność pieniędzy

Dzięki szerokiej ofercie i doborowi optymalnego rozwiązania do potrzeb oraz wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania ogrodu.

Zgodność z najwyższymi normami oczyszczania

Oczyszczalnie spełniają wymogi dla montażu w obrębie aglomeracji miejskich oraz dofinansowań z WFOŚiGW.
Protokoły z oceny właściwości wyrobu (zgodne z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013): 1017 - CPR - 06.587.424, 1017 - CPR - 06.145.162, - 1017 - CPR - 06.587.423

Możliwość głębokiego posadowienia  (do 1,5 m naziomu)

Certyfikaty obliczeń wytrzymałości nr 047/2016, 048/2016, 049/2016, 050/2016 zgodne z normą PN-EN 12566-3:2005

Łatwość obsługi serwisowej

Wyjmowany z poziomu gruntu dyfuzor oraz modułowa budowa ułatwiająca przegląd oczyszczalni.

 

Akcesoria do oczyszczalni SBR dla większej estetyki Twojego ogrodu:

Pokrywa podstawowa - Standardowa pokrywa włazu oczyszczalni, przepompowni lub separatora dostępna w kolorze zielonym lub czarnym

Pokrywa PREMIUM - Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem dzięki płaskiej konstrukcji, oraz zwiększoną wytrzymałością na obciążenie

Pokrywa maskująca KAMELEON - Dzięki specjalnemu zagłębieniu pozwala ona na dostosowanie pokrywy do otoczenia, m.in. trawy, kamieni, kory itp. oraz ułatwia koszenie trawnika. Projekt autorstwa HABA.

Pokrywy do oczyszczalni poprawiające estetykę ogrodu

Dostępne średnice pokryw: 315 mm, 400 mm, 600 mm.

Dostępne kolory pokryw: zielony i czarny.

Nadbudowy stałe i teleskopoweNadbudowy nadstawki do szamba i oczyszczalni przydomowej

Nie zawsze wiemy jaki  ostatecznie  będzie poziom gruntu na działce  po  wykonaniu ogrodu.
W naszej ofercie posiadamy zarówno nadbudowy o  stałej  wysokości,  jak  i nadbudowy teleskopowe, dzięki którym możesz zrównać pokrywę oczyszczalni z gruntem już po zakończeniu prac
ogrodniczych. Dostępne średnice i rodzaje nadbudów znajdziesz tutaj.

Neutralizator kondensatuNeutralizator kondensatu przed odprowadzeniem do oczyszczalni

Urządzenie to służy do neutralizacji kwaśnego kondensatu z kotła gazowego, przed jego odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków. Dzięki neutralizatorowi nie musisz wykonywać  oddzielnej  instalacji odprowadzającej skropliny poza oczyszczalnię.

Bakterie do oczyszczalni ścieków oraz preparaty dla ekologicznego domu

Przez "kompleksową obsługę" rozumiemy troskę o naszych klientów nawet po montażu, w trakcie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli będziesz miał potrzebę zaaplikowania pożytecznych bakterii do swojej oczyszczalni, to znajdziesz je w naszym sklepie internetowym. Oferujemy nie tylko bakterie do oczyszczalni i szamb, ale również ekologiczne preparaty do sprzątania domu, będące zdrowymi zamiennikami zamiast agresywnej, uczulającej chemii. Dzięki holistycznemu podejściu do ekologicznego domu, bakterie w Twojej oczyszczalni będą miały optymalne warunki do życia i rozkładania substancji toksycznych zawartych w ściekach.

Zalecany zestaw biopreparatów dla oczyszczalni biologicznych:

Bakterie do oczyszczalni biologicznej z napowietrzaniem

 1. Eco9 OXY START MAXI BIO - Preparat przeznaczony do oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym, który należy stosować po każdorazowym opróżnieniu zbiornika oczyszczalni oraz przy jej rozruchu.
 2. Eco 9 MAXI FLO - Specjalistyczny  biopreparat  przeznaczony  do  oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym oraz zbiorników z zamontowanym retrofitem
 3. Eco9 WC GEL - Ekologiczny żel do toalet, który zastępuje agresywne i bakteriobójcze preparaty.

Przejdź do sklepu

A co jeśli nie masz odłożonej pełnej kwoty na zakup oczyszczalni?

Kiedyś to faktycznie mógłby być problem, ale dzisiaj nie jest, ponieważ oczyszczalnię ścieków SBR PRIMO możesz kupić na RATY o regulowanej wysokości.

Zapytaj o oczyszczalnię dla siebie:

tel.: 508 162 423, 519 050 549

e-mail: poczta@haba.pl