ZRASZACZE GREEN SHOWER

ZRASZACZE GREEN SHOWER

Zraszacze GREEN SHOWER mogą być wykorzystywane zarówno w instalacjach napowierzchniowych, jak podpowierzchniowych, do rozsączania ścieków oczyszczonych lub wody.

Zraszacze produkowane są w dwóch wersjach:

- do zastosowania przy budowie liniowych systemów nawadniania
- do zastosowania przy budowie poletek roślinnych

ZRASZACZE GREEN SHOWER
ZRASZACZE GREEN SHOWER
ZRASZACZE GREEN SHOWER
ZRASZACZE GREEN SHOWER