Studnie chłonne i studnie wodomierzowe

Studnia Chłonna

Studnie chłonne:

  • Rozsączanie wody deszczowej
  • Rozsączanie ścieków odprowadzanych z osadnika gnilnego
  • Rozsączanie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni biologicznych

 

Studnie wodomierzowe:

Studnia wodomierzowa wykonana jest z monolitycznego zbiornika z polietylenu wysokiej gęstości. Wewnątrz studni znajdują się stopnie złazowe umożliwiające wejście do zbiornika.
Zbiornik zwieńczony jest nadbudową średnicy 600mm oraz pokrywą typu lekkiego wykonanymi z polietylenu.

Studnia wyposażona jest w szczelne przyłącze wlotowe i wylotowe, wykonane z rury PE o średnicy ø32, umożliwiające podłączenie wodomierza (istnieje możliwość zmiany średnic przyłączy na ø40).

Przejdź do sklepu

Studnia Chłonna Ø800
Studnia Chłonna Ø600
Studnia wodomierzowa 1000x1500
Studnia wodomierzowa 1000x2000